1. TBMM’nin Önemi ve Özellikleri

TBMM’nin açılması, 1. TBMM’nin önemi nedir? 1. TBMM’nin özellikleri nelerdir?

1. TBMM’nin Önemi ve Özellikleri

TBMM’nin Açılması

İstanbul’un işgali üzerine Mustafa Kemal milli mücadeleyi padişah adına yürüttüğünü söylemiştir. İstanbul’dan gelen mebuslardan başka yeni seçimler yapılarak gelen vekiller ile Ankara’da TBMM açıldı.

1.TBMM’nin Önemi

 • İlk TBMM olağanüstü yetkilere sahip kurucu meclistir.
 • İlk TBMM yurdu işgallerde kurtarmıştır.
 • Meclisin açılmasıyla millet iradesine dayalı yeni bir devlet kurulmuştur.
 • İlk TBMM meclis hükümeti sistemini benimsemiştir.
 • TBMM’nin açılmasıyla Heyeti Temsiliye’nin görevi sona ermiştir.
 • Çok çeşitli düşüncelerden oluşan ve çoğunluğunun padişaha bağlı olduğu milletvekillerini birleştiren düşünce Misak-ı Milli’nin gerçekleştirilmesi idi.

1. TBMM’nin Özellikleri

 • TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
 • Hükümet kurmak zorunludur.

Yeni bir hükümet adı altında yeni bir devletin kurulması öngörülmüştür.

 • Yasama ve yürütme TBMM’ye aittir.

Milli mücadelenin olağanüstü şartlarından dolayı demokrasiye ters düşmesine rağmen güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.

Meclis, gerekli gördüğü hallerde İstiklal Mahkemelerini kurarak yargı gücünü de kullanmıştır.

 • Geçici bir hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir.

Meclis’in kararlarında bağımsız olduğu Meclis’in sürekli olacağı belirtilmiştir.

 • Padişah baskından kurtulduğunda TBMM’nin alacağı karara göre davranacaktır.

TBMM vatanın kurtuluşuna öncelik verdiği için ayrılık çıkaracak tavırlardan kaçınmıştır.

 

Gelen Aramalar: 1 TBMM özellikleri,1 meclisin özellikleri,tbmm nin önemi,1 tbmm nin özellikleri,tbmm nin açılması ve özellikleri,birinci tbb nin özellikleri,Birinci TBMM’nin özellikler

Tags: , , ,

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli