2013-2014 Merkezi Sistem Sınav Tarihleri | Ne Zaman?

2013-2014 8. sınıf merkezi sınav tarihleri,  2013-2014 8. sınıf merkezi sınavı ne zaman, 2013-2014  ilk merkezi sınavı ne zaman, 2013-2014 ikinci dönem merkezi sınavı ne zaman? 2013-2014 ortaöğretime geçiş sistemi sınav tarihleri, 2013-2014 7. sınıf merkezi sınav tarihleri, 2013-2014 6. sınıf merkezi sınav tarihleri.

2013-2014 Merkezi Sistem Sınav Tarihleri

2013 – 2014 eğitim – öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Ortak değerlendirme kapsamındaki dersler ise, Fen ve Teknolojisi, Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük.

Modelin Uygulanması

Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

Sistemin Uygulanması

Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek. Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması

Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

Yılsonu başarı puanının hesaplanması

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?

Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:

  • Tercih önceliği
  • Sırasıyla 8, 7 ve 6. Sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği
  • Okula özürsüz devamsızlık oranın azlığı

2013-2014 Merkezi Sistem Ortak Sınav Ne Zaman Yapılacak?

2013/2014 yılının ilk merkezi sınavı kasım ayının son haftasında ikinci dönem merkezi sınavlarının ise 2014 nisan ayının son haftasında yapılması planlanmaktadır.

8. sınıf öğrencilerinin birinci dönem ortak sınavı, 28-29 Kasım 2013 de, ikinci dönem ortak sınavı ise 28-29 Nisan 2014‘te yapılacak.

KONU İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİZİ AŞAĞIDA PAYLAŞABİLİRSİNİZ… 

Gelen Aramalar: merkezi sınav yorumları,merkezi sınav sistemi ne zaman,8 sınıf merkezi sınav tarihleri,8 sınıf merkezi sınav yorumları

Tags: , , , , ,

Comments (1)

 

  1. deniz says:

    Merakla bu sınavı bekliyorum. Nasıl geçecek acaba inşallah çok zor olmaz.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli