7A Grubu(Halojenler) Elementlerinin Özellikleri

7A grubu (Halojenler) elementlerinin özellikleri nelerdir? 7A grubunda hangi elementler bulunur?

7A Grubu

Periyodik tabloda p bloğunun 5. Grubu 7A grubudur. 7A grubu elementlerine Halojenler de denir. Halojenler Ametal olan Flor, Klor, Brom, İyot ve Astatinden oluşur. Halojenler elementel halde iki atomlu moleküller halinde bulunur.

7A grubunda ki elementlerin değerlilik elektron sayıları 7’dir. Bu elementler asal gaz yapısına yakın oldukları için 1 elektron alarak kolayca kararlı hale geçebilir. Bu nedenle Halojenler oldukça reaktiftir.

7A grubundaki ilk element Flor’dur. Florun atom numarası 9’dur. Flor soluk sarı renkte aşındırıcı bir gazdır. En reaktif elektronegatifliği en yüksek olan elementtir. Florit minerali en önemli Flor kaynağıdır. Flor karbon flor bileşikleri üretmek için kullanılır. En bilineni klimalarda ve buzdolaplarında soğutucu madde olarak kullanılan klorofloro karbondur. Flor aynı zamanda teflon gibi ısıya dayanıklı ve su geçirmez polimerler yapmak içinde kullanılır.

Grupta ki ikinci element Klordur. Klor’un atom numarası 17’dir. Belirgin güçlü bir kokusu olan sarımsı yeşil bir gazdır. Klor güçlü bir yükseltgen ve beyazlatma maddesidir. Klorlu organik bileşiklerin çoğu insanlar ve hayvanlar için tehlikeli olduğu için bu bileşiklerin kullanımı oldukça sınırlıdır. Klor aynı zamanda mikrop öldürücü özelliği nedeniyle az miktarda olmak koşuluyla içme suyuna ve yüzme havuzlarına da katılır.

Halojenlerin 3. Elementi Bromdur. Bromun atom numarası 35’dir. Yoğun ve koyu kırmızımsı kahverengi bir sıvıdır. Bromlu bileşikler yaygın olarak alev geciktirici maddelerin üretiminde kullanılır. Brom ayrıca tarım ilacı olarak kullanılan bileşiklerin üretiminde de kullanılır.

Gruptaki 4. Element İyottur. İyot’un atom numarası 53’tür. İyot koyu gri bir katıdır ve kolayca mor renkte bir buhara dönüşebilir. İyot evlerde kullanılan etkili bir antiseptik olan tentürdiyot yapımında kullanılır. İyot ayrıca hayvan yiyeceklerinin üretiminde de kullanılır.

7A grubunun 5. Elementi Astatindir. Astatin’in atom numarası 85’tir. Astatin doğada en narin bulunan elementtir. Yer kabuğunun tamamında 30 gramdan az astatin olduğu tahmin edilmektedir. Astatin yarılanma ömrü çok kısa olduğundan hemen bozunur. Bu nedenle doğada çok az miktarda bulanabilir. Astatinin ömrü çok kısa olduğu için en az kararlı izotoplarının bilimsel çalışmalar dışında uygulama alanı bulunmamaktadır.

Gelen Aramalar: 7a grubu elementleri,halojenler,7a grubu elementleri özellikleri,7a grubu elementleri ve özellikleri,7a grubu,7a grubu özellikleri,halojenlerin özellikleri,7a grubunun ozellikleri,7A grubu elementlerının ozellıklerı,halojenlerin kullanim alanlari

Tags:

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli