Antoine Laurent Lavoisier Hakkında Bilgiler

Antoine Laurent Lavaoisier hakkında genel bilgiler. Kütlenin korunumu kanunu…

Antoine Laurent Lavoisier

1743 yılında zengin bir ailenin çocuğu olarak Paris’te dünyaya Lavoisier, çok küçük yaşlarda annesini kaybetti. Babasının yakın ilgi ve bakımıyla büyüyen Lavoisier, başlangıçta hukukçu olmaya niyetlendi. Ancak meraklı kişiliği onu deneysel araştırmalara yöneltti. 21 yaşında Paris’in sokaklarını aydınlatma ile ilgili bir proje yarışmasında birincilik alan Lavoisier, Fransız Bilim Akademisi tarafından altın madalya ile ödüllendirildi. Birçok farklı alanda çalışma Lavoisier, 25 yaşına geldiğinde özellikle kimya alanındaki çalışmaları göz önüne alınarak Akademiye üye seçildi. Bu arada hükümet tarafından özel bir komisyonda görevlendirilen genç bilim insanı, metrik sistemin oluşturulması, Fransa’nın jeolojik haritasının çıkarılması gibi etniklerden, tarımda verimin yükseltilmesine kadar uzanan pek çok araştırma yaptı. Ayrıca Lavoisier, abluka altında olan ülkesinin savunmasında kullanılan barutun üretim sorumluluğunu üstlendi.

Bilim dünyasında Lavoisier’nin adı birçok teori ya da kanunla anılır. Bunlardan Lavoisier’nin ün kazanmasını sağlayan ve belki de en önemli olan yanma olayına ilişkin geliştirdiği kuramdır. Lavoisier’nin önerdiği kuram, simyacılar tarafından savunulan ve yanma olayını maddeden ateş elementinin uzaklaşması şeklinde açıklayan Phlogiston (filojiston) kuramını çürütmüş, yüzyıllar boyunca simya adı altında sürdürülen çalışmaların kimya bilimine dönüşülmesi sağlanmıştır.

Lavoisier’nin yanma olayına ilişkin kuramı aslında İngiliz kimyager Priestley’in oksijenin keşfiyle ilgili araştırmalarından elde edilen bulgulara dayanır. Lavoisier, Priestly’nin yaptığı deneyleri kendi laboratuarında yinelemiş ve elde ettiği verilere göre yanma olayının nasıl meydana geldiğini açıklamıştır. Ayrıca Lavoisier, kimyasal olaylardaki kütle değişimini özenli ve hassas bir şekilde ölçmüş, aşağıdaki açıklamayı yaparak kütlenin korunumu kanununu ortaya atmıştır.

“Doğanın tüm işleyişlerinde hiçbir şeyin yoktan var edilmediği, tüm deneysel dönüşümlerde maddenin miktar olarak aynı kaldığı, elementlerin tüm bileşimlerinde nicel ve nitel özelliklerini koruduğu gerçeğini tartışılmaz bir aksiyom olarak ortaya sürebiliriz.”

Lavoisier’nin aslında ne yeni bir kimyasal madde, ne de yeni bir kimyasal olgu keşfettiği söylenebilir. O, diğer bilim insanların çalışmalarından yola çıkarak bazı olguları açıklamaya çalışmış ve kimyasal maddeleri adlandırmak için yeni bir sistem geliştirmiştir. 1789’da “Temel Kimya İncelemesi” adlı yapıtını yayımlayan Lavoisier, bu eserinde birçok elementin özelliğini listelemiştir.

Kaynak:

Cemal Yıldırım, Bilimin Öncüleri (Lavoisier), TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Nisan 1993

Gelen Aramalar: Lavoisier,lavoisier hayatı,kimya antoine lavisierkisa bilgi

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli