Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk döneminde Türk dış politikası hakkında bilgiler.

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Dış Politikanın Esasları

 • Bağımsızlık
 • Gerçekçilik
 • Akılcılık
 • Uluslararası ilişkilerde eşitliğe dayanan karşılıklı ilişkiler kurma
 • Barışı ve menfaat’leri esas almak
 • Yönetimlere saygılı olmak ve içişlere karışmamak
 • Türk kamuoyunu dikkate almak
 • Dünya konjöktürünü göz önünde bulundurmak.

A-) 1923-1930 Arası Dış Politika

 • Bu dönemde daha çok Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunlar çözümlenmeye çalışılmıştır.

Türk İngiliz İlişkileri Musul Sorunu

 • Musul sorunu Lozan’da ikili görüşmelere bırakılmıştır.
 • İngiliz ve Türk heyetleri 1924’te Haliç Konferansı’yla İstanbul’da görüşmelere başlamışlardır.
 • İngiltere, Hakkari vilayetinin de Irak sınırları içinde olduğunu ileri sürmüştür.
 • Sorun, Haliç Konferansı’nda çözümlenemeyince Milletler Cemiyeti ve Lahey Adalet Divanı’nda görüşülmüş ve İngiltere haklı bulunmuştur.
 • İngiltere, Musul meselesinde karlı çıkabilmek ve Türkiye’nin bölgeye askeri harekatını engelleyebilmek için Şeyh Sait Ayaklanması’nı desteklemiştir.
 • Şeyh Sait İsyanı’nda yıpranan Türkiye, 5 Haziran 1926 tarihinde İngiltere ile Ankara Antlaşması’nı imzalamıştır.

Buna göre;

 • Musul Irak’a verilecek, Hakkari Türkiye’de kalacak.
 • Musul petrollerinden elde edilen vergi gelirlerinin %10’u, 25 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti’ne verilecek.

Böylece Misak-ı Milli sınırlarından bir taviz daha verilmiştir.

Türk Fransız İlişkileri ve Yabancı Okullar Sorunu

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm okullar MEB’e bağlanmıştır.
 • Maarif Teşkilatı Kanunu ile yabancı okullardaki tarih, coğrafya, Türkçe ve felsefe derslerinin Türk öğretmenlerce okutulması ve bu okulların Türk müfettişlerce denetlenmesi karara bağlanmıştır.
 • Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Papalık bu karara karşı çıkmıştır.

Dış Borçlar

 • Lozan Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nin borçlarının nasıl ödeneceği karara bağlanmıştır.
 • 1928’de Fransızlarla bir antlaşma yapılarak ödenecek borç miktarı ve ödeme belirlenmiştir.
 • 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı yüzünden bir müddet dış borçlar ödenememiştir.
 • 1933’te dış borçlar yeniden yapılandırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin borçlarını ödemeye başlamasıyla sorun çözümlenmiştir.

Diğer Sorunlar

Suriye sınırı, Adana-Mersin Demir Yolu, “Bozkurt-Lotus Davası.”

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli