Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk döneminde Türk dış politikası hakkında bilgiler.

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Dış Politikanın Esasları

 • Bağımsızlık
 • Gerçekçilik
 • Akılcılık
 • Uluslararası ilişkilerde eşitliğe dayanan karşılıklı ilişkiler kurma
 • Barışı ve menfaat’leri esas almak
 • Yönetimlere saygılı olmak ve içişlere karışmamak
 • Türk kamuoyunu dikkate almak
 • Dünya konjöktürünü göz önünde bulundurmak.

A-) 1923-1930 Arası Dış Politika

 • Bu dönemde daha çok Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunlar çözümlenmeye çalışılmıştır.

Türk İngiliz İlişkileri Musul Sorunu

 • Musul sorunu Lozan’da ikili görüşmelere bırakılmıştır.
 • İngiliz ve Türk heyetleri 1924’te Haliç Konferansı’yla İstanbul’da görüşmelere başlamışlardır.
 • İngiltere, Hakkari vilayetinin de Irak sınırları içinde olduğunu ileri sürmüştür.
 • Sorun, Haliç Konferansı’nda çözümlenemeyince Milletler Cemiyeti ve Lahey Adalet Divanı’nda görüşülmüş ve İngiltere haklı bulunmuştur.
 • İngiltere, Musul meselesinde karlı çıkabilmek ve Türkiye’nin bölgeye askeri harekatını engelleyebilmek için Şeyh Sait Ayaklanması’nı desteklemiştir.
 • Şeyh Sait İsyanı’nda yıpranan Türkiye, 5 Haziran 1926 tarihinde İngiltere ile Ankara Antlaşması’nı imzalamıştır.

Buna göre;

 • Musul Irak’a verilecek, Hakkari Türkiye’de kalacak.
 • Musul petrollerinden elde edilen vergi gelirlerinin %10’u, 25 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti’ne verilecek.

Böylece Misak-ı Milli sınırlarından bir taviz daha verilmiştir.

Türk Fransız İlişkileri ve Yabancı Okullar Sorunu

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm okullar MEB’e bağlanmıştır.
 • Maarif Teşkilatı Kanunu ile yabancı okullardaki tarih, coğrafya, Türkçe ve felsefe derslerinin Türk öğretmenlerce okutulması ve bu okulların Türk müfettişlerce denetlenmesi karara bağlanmıştır.
 • Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Papalık bu karara karşı çıkmıştır.

Dış Borçlar

 • Lozan Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nin borçlarının nasıl ödeneceği karara bağlanmıştır.
 • 1928’de Fransızlarla bir antlaşma yapılarak ödenecek borç miktarı ve ödeme belirlenmiştir.
 • 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı yüzünden bir müddet dış borçlar ödenememiştir.
 • 1933’te dış borçlar yeniden yapılandırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin borçlarını ödemeye başlamasıyla sorun çözümlenmiştir.

Diğer Sorunlar

Suriye sınırı, Adana-Mersin Demir Yolu, “Bozkurt-Lotus Davası.”


Gelen Aramalar: türk fransız ilişkileri suriye sınırı yabancı okullar ve borçlar sorunu,atatürk dönemi dış borçlar sorunu,atatürk dönemi dış politikası video,suriye dış borç,türk fransız ilişkileri suriye sınırı yabancı okullar ve borçlar sorunu özet

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli