Atomun Tarihsel Gelişimi

Atomun tarihsel gelişimi nasıldır? Atomun tarihi, atomun tarihçesi, atom hakkında çalışmalar yapan bilim adamları.

atomun tarihi

Atomun Tarihi

Democritos M.Ö 400 de, her şeyin atomos adını verdiği taneciklerden oluştuğunu söylediğinde ona çok az kişi inanmıştı. 2200 yıl sonra İngiliz kimyacı John Dalton, yaptığı deneysel çalışmalarda maddenin atomlardan oluştuğu sonucuna ulaştı. Atomun yapısına ilişkin bir öngörüde bulunmayan Daltonun atomları için içi dolu madeni küreler denebilir.

Daltonun maddenin yapısına ilişkin olarak söylediği şunlardır:

  • Bütün maddeler atom denilen bölünmez taneciklerden oluşmuştur.
  • Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır.
  • Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır.
  • Elementler bileşik oluştururken atomları tam sayılı olarak birleşir.

Dalton atom modelinin üzerinden yaklaşık 1 asırlık bir zaman geçip elektronun varlığının belirlenmesinden sonra 1897 de yaptığı çalışmalar sonucu İngiliz bilimci Thomson, maddenin yapısında atomdan daha küçük taneciklerin bulunduğu görüşüne ulaştı. Thomson’un ulaştığı bu görüş, artı yüklü bir yapı içinde bulunan eksi yüklerden oluşan bir atom modeliydi. Modele göre elektronlar atomun içinde bulunmalı ve atom yüksüz olduğundan atomun yapısında ayrıca artı yüklü bir bölüm bulunmalıydı.

Thomsonın atom modeli üzümlü kek’e benzer. Bu modelde kek’in ana gövdesi artı yüklü kısma rastgele serpiştirilmiş üzüm taneleri ise elektronlara karşılık gelir.

Thomsondan sonra başka bir İngiliz fizikçi Rutherford, 1908’de yaptığı çalışmalar sonucu çekirdeği keşfetti. Çekirdek atomda kütlenin büyük bir bölümünün ve artı yükün yoğunlaştığı merkezdir. Rutherford atom modeli güneş sistemine benzer. Merkezde artı yüklü çekirdek ve etrafında belli yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

1932 yılında James Chadwick nötronu buldu ve bu sayede 1935′te Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. Daha sonra kuantum teorisi doğrultusunda Niels Bohr, Bohr atom modelini ortaya attı ve elektronların belli yörüngelerde bulunabildiğini ve bunun Planck sabiti ile ilgili olduğunu ifade etti. Bohr‘un modelinin üzerinde, daha sonraki deneylerde bulunanlarla örtüşmesi için birçok ekleme ve çıkarma yapıldı.

kaynak:

www.vitamineğitim.com

www.wikipedia.com

Gelen Aramalar: cekirdegi kim buldu,atom çekirdeğini kim buldu,atom hakkinda araştirma yapan bilim adamlari,cekirdegi kim kanitladi

Tags: , ,

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli