Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Nedir? | Görevleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) nedir? Devlet Planlama Teşkilatı görevleri nelerdir?

Devlet Planlama Teşkilatı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Devlet Planlama Teşkilatı, Başbakana bağlı olup, başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir devlet bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

Devlet Planlama Teşkilatının Görevleri

  • Kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak,
  • Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde hükümete müşavirlik yapmak,
  • Bakanların ve kamu kurum ve kuruluşların iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda hükümete müşavirlik yapmak,
  • Uluslar arası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek,
  • Kalkınmada öncelikle yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek,
  • Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda hükümete müşavirlik yapmak,
  • Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak ve hükümete teklif etmek

Bilgi:

Devlet Planlama Teşkilatı; Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir.

Gelen Aramalar: dpt nedir,devlet planlama tekilat,devlet planlama teşkilatı nedir,devlet planlama teşkilatının gorevleri,dpt nedir görevleri,Dpt gorevlerı neler,dpt gorevleri,DPT görevi,devlet planlama teşkilatının gör3evi,devlet planlama teşkilatı

Tags:

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli