Fransız İhtilali ve Yakın Çağ’ın Başlaması

Fransız ihtilalinin nedenleri, Fransız ihtilalinin dönemleri, Fransız ihtilalinin sonuçları nelerdir?

fransız ihtilali

Fransız İhtilalinin Nedenleri

 • Fransa’nın koyu bir Mutlakiyetle yönetilmesi, Kralların halkı köle gibi görmesi.
 • Sosyal sınıflar arasında korkunç bir uçurumun bulunması.
 • İngiltere ve Ameraka’nın Fransız halkını etkilemesi.
 • Monteskiyö, Volter, Didero ve jan Jak Ruso gibi bilginlerin, eserleriyle halkı aydınlatmaları.
 • Halkın ağır vergiler altında ezilmesi.

Fransız İhtilalinin Dönemleri

1789’da başlayan İhtilal’in oluşumu şu devrelere ayrılır:

Entajenero(Kurucu Meclis Devri), Meşrutiyet Meclisşeri Devri, Milli Konvansiyon Meclisi Devri, Direktuvar Devri, Konsollük Devri.

Fransız İhtilalinin Sonuçları

 • Yakın Çağ başladı.
 • Hürriyet, adalet, eşitlik, milliyet gibi yeni düşünce ve prensipler ortaya çıktı.
 • Ulusal devletler devri açıldı.
 • İnsan Hakları gündeme geldi.
 • İhtilalin yaydığı fikirlerden çekinen diğer Avrupa ülkeleri ile Fransa arasında savaşlar başladı.
 • Özellikle çok uluslu imparatorluklarda, milliyet ayaklanmaları başladı. Bu imparatorlukların parçalanma süreci hızlandı.

XVIII. yüzyıl sonlarındaki bu büyük ihtilalden sonra XIX. Yüzyılda çeşitli Avrupa Ülkelerinde 1830 ve 1848 ihtilalleri meydana geldi. Fransız ihtilali’nin getirdiği ilkelerin yerleşmesi bu ihtilallerdensonra mümkün oldu.

XIX. yüzyılda başlayan sanayi inkılabı sonucunda gündeme gelen işçi hakları 1848 İhtilallerini hazılamış, bu ihtilaller de yeni akımların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Gelen Aramalar: fransız ihtilalinden sonra başlayan çağ,fransız ihtilali ve din

Tags: , ,

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli