İbn-i Sina Hayatı | Kimdir? | Eserleri | Buluşları

İbn-i Sina hayatı, İbn-i Sina kimdir? İbn-i Sina eserleri, İbn-i Sina buluşları, İbn-i Sina hakkında bilgiler…

İbn-i Sina

Dünya’da ki tüm hekimlerin otorite olarak kabul ettikleri dahi bir tıp alimi, kitaplarıyla insanların zihinlerini özgürleştiren özel bir felsefeci, İbn-i Sina.

Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi, 980 yılının Ağustos ayında Özbekistan’ın Buhara kentinin Afşan köyünde dünyaya geldi. Babası Abdullah Bin Sina bir saray katibi, annesi Yıldız hanımsa Afşanlı bir aileden gelen zarif bir kadındı. Olağanüstü zekasıyla erken yaşta fak edilen İbn-i Sina eğitimine Buhara da başladı. 10 yaşına bile gelmeden Kura’an-ı Kerim’i hatmetti. Babasının ısrarıyla felsefeci Abdullah Natiliden mantık dersleri alıp, çok iyi derce de Yunanca öğrendi. Günlerini okumakla geçiren genç İbn-i Sina, tıp bilimine ilgi duyarak hastalıkları bulaşıcı ve bulaşıcı olmayanlar şeklinde ayırmaya başladı.

16 yaşındayken bir sabah evinin kapısı çalındı. Kapıdakiler Buhara Emir’i Nuh Mansur’un askerleriydi. Genç hekim Emir’in oğlunun hastalığına çare bulması için saraya çağrıldı. Emir’i iyileştiren İbn-i Sina, mükafat olarak sadece Buhara sarayının kütüphanesinde araştırma izni istedi. Yazmaya Buhara kütüphanesinde başlayan İbn-i Sina’nın mutlu günleri kütüphane yanana kadar sürdü. Saraydakiler tarafından yangının sorulusu olarak görülen İbn-i Sina, hem babasını hem de Emir Mahsur’u kaybedince Buharadan ayrıldı. İbn-i Sina tarihteki tüm dahiler gibi insanı ilişkilerinde daima sıkıntılar yaşadı. Çalıştığı saraydaki yetkilerle sürekli tartışmalara girip çok sık yer değiştirdi. Harzem şahı Ali Bin Memun İbn-i Sina’yı ülkesine çağırıp kendisini büyük İslam bilgini El Biruni ile tanıştırdı. Beraber çalışan bu iki alim, birbirlerinin hem hocası hem de öğrencileri oldular.

1012 yılında Gazneli Mahmut Harzem Şah devletindeki tüm bilginlerin kendi sarayına gönderilmesini istedi. Bu isteği reddeden İbn-i Sina ölümü pahasına Karakum çölünü geçerek Gürgan şehrine kaçtı. Gürganda hayatında ki en büyük dostu Cüzcani ile tanışarak bildiklerini ona öğretmeye karar verdi. Alim Şiraziyle de yakın dostluk kuran hekim burada tıp’ın kanunu isimli kitabını yazdı. İbn-i Sina Tıp’ın kanunu isimli kitabında ilk kez enfeksiyondan bahsetti. Hava kirliliğinin de hastalıklara sebep olabileceğini açıkladı. Asıl ilginç olansa mikroskop keşfedilmeden çağlar önce mikropların canlı varlıklar olma fikrini ortaya atmasıydı.

İbn-i Sina’nın yolu Üvey oğullarının hükümdarını iyileştirmek için İran’ın Hamedan eyaletine düştü. Ancak hükümdar ölünce yerine geçen oğlunun vezirlik teklifini reddedince Ferdecan kalesine hapsedildi. 4 ay sonra serbest kalan İbn-i Sina, İsfihanda ki bir dostunun evine yerleşti. Bu evde felsefi ansiklopedisi şifa kitabını tamamladı. Şifada insan ruhunu bir muma, Tanrıyı o mumu oluşturan yağa, mumun ışığını da bilime benzetti. Tanrı inancıyla felsefeyi harmanlayan şifa 17 dile çevrilerek yıllar boyunca üniversitelerde okutuldu. Sinirsel bir hastalığa yakalanan büyük hekim 21 Haziran 1037 tarihinde Hamedan’a dönerken 57 yaşında hayatını kaybetti. Kabri İran’ın Hamedan eyaletinde tüm haşmetiyle çevresine şifa saçmaya devam ediyor.

Eserleri

El-Kanun fi’t-Tıp, Kitabü’l-Necat, Risale fi-İlmü’l-Ahlak, İşarat ve’l-Tembihat, Kitabü’ş-Şifa.                

Gelen Aramalar: ibni sina hayatı,ibni sina hayatı ve buluşları,ibni sinanın hayatı ve buluşları,ibni sina buluşları,ibni sinanin buluslari,ibni sinanın hayatı,ibni sinanın hayatı ve eserleri

Tags: , ,

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli