Kalbin Yapısı Hakkında Bilgiler

Kalbin yapısı nasıldır? Kalbin yapısı hakkında bilgiler. Kalbin yapısı lise biyolojisi.  

kalbin yapısı

Dolaşım sistemi içerisinde bir motor gibi görev yaparak kanı damarlar içinde tüm vücuda pompalayan kalp, göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında yer alan yumruk büyüklüğünde (300 g) ve koni şeklinde bir organdır. Kalp, üstte iki kulakçık (atrium), altta iki karıncık (ventrikül) olmak üzere dört odacıklıdır. Kulakçıkların karıncıklara açıldığı yerde kapakçıklar bulunur. Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında üçlü kapakçık (triküspit), sol kulakçıkla sol karıncık arasında ikili kapakçık (biküspit, mitral) yer alır. Bu kapakçıklar sağlam liflerle karıncıkların duvarlarına bağlanır. Ayrıca kalbin sol karıncığından çıkan aort ve sağ karıncığından çıkan akciğer atardamarında yarım ay şeklinde kapakçıklar vardır. Bu kapakçıklar kalpten pompalanan kanın geri dönmesini engeller ve kanın tek yönde akmasını sağlar.

İnsan kalbi üç tabakadan oluşur. Bu tabakalar dıştan içe doğru perikart, miyokart ve endokart olarak adlandırılır. En dışta bulunan perikart, kalbin dışını tamamen saran bağ dokudan yapılmış iki katlı bir zardır. Bu zarın arasında sürtünmeyi azaltan sıvı bulunur. Ortada bulunan miyokart, kalp kasından oluşmuştur. Kan, akciğerlere ve vücudun diğer bölümlerine karıncıklardan pompalandığı için miyokart tabakası karıncıklarda kalın, kulakçıklarda incedir. En iç kısımdaki endokart, ise tek sıralı epitel dokudan oluşmuştur. Bu tabaka kalbin iç yüzeyini örter, aşınmayı önleyen kaygan bir yapı oluşturur.

Kalbi besleyen damarlara koroner damarlar adı verilir (Şekil 1.3.10). Kalp, koroner damarlardaki kanla beslenir. Bu damarlar, aorttan çıkan atardamarların kılcallara ayrılmasıyla oluşur. Koroner damarlar tıkanır ya da daralırsa kalp, ihtiyacı olan besin ve oksijeni alamaz. Bu durum kalp krizi (enfarktüs)ne neden olur.

Kaynak:

12. sınıf biyoloji ders kitabı

Gelen Aramalar: kalbin yaps,kalbin yapısı

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli