Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal tepkimelerde enerji. Tepkime ısısı nedir? Bir tepkimenin entalpisi nelere bağlıdır? Hess Yasası Özellikleri nelerdir?

kimyasaltepkimelerde enerji

Tepkime Isısı Nedir?

Sabit basınç altında gerçekleşen bir tepkimede alınan ya da verilen ısı miktarına TEPKİME ISISI (Qp) denir.

Tepkime Entalpisi

Tepkime entalpisi işaret ve sayısal değer olarak tepkime ısısına (Qp)eşittir. Tepkime entalpisi, ürünlerin entalpierinin toplamı ile tepkimeye giren maddelerin entalpileri toplamı arasındaki farka eşittir.

∆H  = ∑∆Hürünler - ∑∆Hgirenler

Endotermik Tepkimelerde,  ∆H; (+)

 • Toplam enerji zamanla artar.
 • Ürünlerin entalpisi girenlerinkinden büyüktür.
 • Tepkimenin sürekliliği için ısı gereklidir.
 • Tepkimeye girenler daha kararlıdır.

Ekzotermik Tepkimelerde,  ∆H; (-)

 • Toplam enerji zamanla azalır.
 • Girenlerin entalpisi ürünlerinkinden büyüktür.
 • Ürünler daha kararlıdır.
 • Tepkime kendiliğinden yürür.

Bir tepkimenin entalpisi;

 • Madde miktarına bağlıdır.
 • Madde cinsine bağlıdır.
 • Maddenin fiziksel haline bağlıdır.
 • İki sıcaklığa ve ortam basıncına bağlıdır.

Oluşma Entalpisi

Bir bileşiğin, elementlerinden oluşmasına ilişkin tepkimenin entalpisine, o bileşiğin oluşma entalpisi denir. Bu değer, 25°C, 1 atm basınç altında ölçülmüşse standart oluşma entalpisi denir. Birimi kkal/mol dür.

Molar Oluşma Entalpisi Nedir?

Bir bileşiğin 1 molünün elementlerinden oluşmasına ilişkin tepkimenin entalpisine o bileşiğin molar oluşum entalpisi denir.

Yanma Entalpisi

Bir bileşiğin oksijenle tepkimesi sonucu ortama verdiği ısıya yanma entalpisi denir. N2 nin yanma tepkimeleri hariç tüm yanma tepkimeleri ekzotermiktir.

Bağ Enerjisi

Bir bağın kopması için gereken enerjiye veya bir bağın oluşması sırasında açığa çıkan enerjiye de bağ enerjisi denir.

∆H = ∑∆Hgirenlerin bağ enerjileri – ∑∆Hürünlerin bağ enerjileri bağıntısı ile hesaplanır.

Hess Yasası Özellikleri

Tepkime denklemindeki katsayılar ortak bir sayı ile çarpılırsa tepkime entalpisi de aynı sayı ile çarpılır.

Tepkime ter çevrilirse, tepkime entalpis işaret değiştirir.

İki ya da daha fazla denklemin toplanmasıyla oluşan denklemin ∆H’ı, toplanan tepkimelerin entalpileri toplamına eşittir.

 

Gelen Aramalar: molar oluşum entalpisi,molar yanma entalpisi,Molar oluşum ısısı,molar olusum entalpisi nelere baglidir,molar olusum isisi nedir,molar oluşma ısısı,tepkime ısısı,tepkime ısıları

Tags: , , ,

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli