Paragrafta Ana Düşünce ( Ana Fikir)

Paragrafta ana düşünce (ana fikir) konu anlatımı, Paragrafta ana düşünce (ana fikir) soruları…

Konu – Başlık – Ana Fikir

KONU (İçerik)

Her edebi metinde yazar mutlaka bir şeyden ya da bir şeylerden bahsetmiştir. İşte bu bahsettiği şey konudur.

Parçada her şey konu olabilir. Konu; üzerinde duracağımız, söz edeceğimiz, yazacağımız malzemedir. Konu bir yazının amacı, hedef değildir. Amaca ulaşmak için kullanılan vasıtadır.

ÖSS konuyu: “Parçanın konusu nedir, hangisinden söz edilmektedir, üzerinde durulan, bahsedilen, yakınılan…” ifadeleri ile soru haline getirir.

Soru:

örnek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap:

Burada ne sorusunun cevabı bizim için önemli. Soruda klasik yapıt her zaman yenirdir anlamı çıkmaktadır. Bunun sorunun cevabı C şıkkıdır.

BAŞLIK

Bir paragrafın başlığı paragrafın konusu ve ana fikri ile doğrudan bağlantılıdır. Başlık bir anlamda konu veya ana fikir cümlesinin en belirleyici sözcüklerinin seçilmesidir. Başlık paragraftaki konuyu bize bir ölçüde hissettirmelidir. Kısa ve çarpıcı asıl önemlisi konuyu tanıtıcı olmalıdır.

Soru:

örnek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap:

Soruda sanatın insani yönü üzerinde durulmaktadır. İnsanın etkileri üzerinde duruluyor. Bu yüzden sorunun cevabı B şıkkıdır.

ANA FİKİR (ANA DÜŞÜNCE)

Her yazıda karşımızdakine vermek istediğimiz bir mesaj vardır. Bu ana fikirdir. Aktarılmak istenen düşünceye denir. Yazılı veya sözlü anlatımdaki konunun veriliş nedeni, niçin bu konuyla ilgili anlatım yapıldığını bize ana fikir verir.

ÖSS ana fikir sorularını:

En kapsamlı düşünce, en geniş yargı, asıl anlatılmak istenen, vurgulanmak istenen, çıkarılacak en geniş düşünce gibi birbirine yakın ifadelerle oluşturur.

Ana fikir sorularında ana fikir düşüncesi;

  • Parçanın başında, sonunda veya herhangi bir yerinde cevap seçeneğine çok benzer şekilde yer alabilir.
  • Parçanın cümleleri içinde bölüm bölüm yazılmış olabilir.
  • Parçanın içinde hiç yer almayabilir (anlatılar yorumlanıp kendimiz bir yargıya ulaşacağız.)
  • Ana fikir düşüncesi parçada yazılıysa anahtar ifadelerin gösterdiği bölümlerde bulunabilir.

Ana fikir paragrafları şu şekilde çözülür:

Önce ana fikir cümlesinin özelliklerini bilmek gerekir. Ana fikir cümlesi;

  • Parçanın konusuyla ilgili onunla aynı doğrultuda bir yargı bildirir.
  • Parçadaki görüşleri, anlatılanları kapsar.
  • Parça tarafından açıklanır, desteklenir, örneklendirilir.
  • Parçayı bir cümle halinde söylediğimizde ortaya bu cümle çıkar.

Ana fikri bulmak için parçanın konusunu buluruz ve yazarın bu konuyu hangi açıda ele aldığını tespit ederiz. Yazarın parçayı ele aldığı yön üzerinde kurulacak ve ana fikir özelliği taşıyacak bir yargı cümlesi cevap seçeneğini oluşturacaktır. Bu arada anahtar ifadelerin gösterdiği bölümlere dikkat edilmelidir.

Ana fikir bazen parçada yazılı değildir. Bu paragraflar genellikle bir olay ya da durumun anlatılıp bundan bir sonuç çıkarılmasıyla ilgilidir. “Kıssadan hisse çıkarma” mantığı ile hazırlanmış sorulardır.

Soru:

Romanda, uzun süre yurdundan ayrı kalmış iki kişinin geri dönüşü anlatılır, İkisi de geri döndüklerinde vatanlarına yabancılaşmıştır. Çocukluklarına, gençliklerine ait anılar, zaman içinde belleklerinde korunmadığı için yok olmuştur. Tekrar kavuşulan resimler, günlükler, evler, sokaklar da anlamlarını çoktan yitirmiştir. Çünkü, bambaşka bir yerde yaşam sürerken, anılan çağrışman mekânlardan uzakta bellek beslenmez, dolayısıyla boşalır. Belleği canlı tutan, karşılıklı ilişkilerle bu anıların tazelenmesidir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmişte yaşananların canlı kalması, onların aynı ortamda anımsanmasına, paylaşılmasına bağlıdır.

B) Memleketinden yıllarca ayrı kalmış kişiler, geri geldiklerinde çevrelerine uymakta sıkıntı çekerler.

C) Koşullar değiştikçe eski izlenimlerin yerini yenileri alır.

D) Olayların insanlar üzerinde yaratacağı etki ortamdan ortama değişir.

E) Üzerinden zaman geçtikçe eski yaşantılar unutulur.

(2002 – ÖSS)

Cevap:

Parçada, yurdundan uzun süre ayrı kalan iki kişinin geri döndüklerinde vatanlarına yabancılaştıkları anlatılıyor. Bunun sebebi olarak da “başka yerde yaşarken, anıları çağrıştıran mekanlardan uzak kalmanın belleği boşalttığı” söyleniyor. Bu eksikliğin giderilmesinin yolu olarak da, “karşılıklı ilişkilerle bu anıların tazelenmesi” gösteriliyor. Bu yüzden sorunun doğru cevabı A şıkkıdır.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli