Psikolojinin Uzmanlık Dalları |Metotları ve Ekolleri Nelerdir?

Psikolojinin uzmanlık dalları nelerdir? Psikolojinin metotları nelerdir? Psikolojinin ekolleri nelerdir?

Psikolojinin Uzmanlık Dalları

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Psikolojinin esas konusu insan olmakla birlikte gerektikçe hayvan davranışlarını da inceler.

Psikolojinin Uzmanlık Dalları

Psikolojinin uzmanlık dalları şu şekildedir:

Sosyal Psikolojisi

Sosyal psikolojisi, bireyin toplum içindeki davranışlarını ve toplum düzenine uyumuyla ilgili sorunları konu edinen bir psikoloji dalıdır.

Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisi, bireyin çeşitli yaşlardaki gelişimini inceleyen psikoloji dalıdır.

Eğitim Psikolojisi

Eğitim psikolojisi, psikolojideki bulguların eğitim ve öğretime uygulanmasını sağlamaya amaç edinen psikoloji dalıdır.

Endüstri Psikolojisi

Endüstri psikolojisi, personel seçme, yerleştirme, iş gücünün verimini artırma ve çalışanların  mutluluğunu sağlama gibi amaçlara yönelen psikoloji dalıdır.

 Klinik Psikolojisi

Klinik psikolojisi, davranışlarda ve kişiler arası ilişkilerde görülen aksamalar ve bunların giderilme yolları üzerinde duran amaçlara yönelen psikoloji dalıdır.

Psikemetri

Psikemetri, ölçme, değerlendirme ve sıralama alanında çalışan bir psikoloji dalıdır.

Uygulamalı Psikolojisi

Uygulamalı psikolojisi, psikoloji biliminin bulduğu prensiplerin günlük hayata uygulanması amacına yönelen bir psikoloji dalıdır.

Psikolojinin Metotları

Psikoloji çeşitli alanlarda çalışmalar yaparken aşağıdaki metotlar kullanılır:

A) Doğal Halde Gözlem

Yaşadığımız çevrede geçen olayları oldukları gibi incelemeye doğal halde gözlem denir.

B-) Deney

İncelenmek istenen olayı meydana getirecek koşulların araştırmacı tarafından hazırlanarak olayın meydana getirilmesi ve incelenmesine deney denir.

C-) Klinik Metod

Özel kişilere ve durumlara uygulanan, amacı teşhis ve tedavi olan metotlardır.

Klinik Metod Yöntemleri

a-) Görüşme

Teşhis ve tedavi için söz konusu kişi hakkında çeşitli bilgilerin derlenmesi gerekir. Bu nedenle kişi ile görüşülür. Bu yönteme de görüşme denir.

b-) Eser İnceleme

Eser inceleme psikolojiye ışık tutan bir yoldur.

c-) Biyografiler

Gerçeklere uygun şekilde yazılmış yaşam öyküleri psikologların çok işline yarar. Bunlar bireyin soyu, ailesi, öğrenim durumu hakkında bilgi verir.

Ç-) Test Metodu

Günümüzde psikolojinin en önemli araştırma araçlarından biri test’tir. Başlıca test çeşitleri şu şekildedir:

  • Zeka testleri
  • Bilgi testleri
  • Yetenek ve kişilik testleri

D-) İstatistik Metodu

Sayıyla ifade edilebilen bilgilerin elde edilmesinde, sınıflandırılmasında, sunulmasında ve yorumlanmasında kullanılan bir metottur.

Psikolojinin Ekolleri

Psikolojinin ekolleri 5’e ayrılır. Bunlar;

A-) Strüktüralizm (Yapısal Psikoloji)

Bu ekole göre psikolojinin amacı insan bilincini tasvir etmektir. Bu nedenle bu ekole bilinç ekolojisi de denebilir. W. Wundt bu ekolün önde gelen temsilcidir. Strüktüralizm araştırmalarında içe bakış yöntemini kullanır.

B-) Fonksiyonalizm (İşlevsel Psikolojisi)

Bu ekol, iç gözlem dahil bütün araştırma metodlarını kullanmıştır.  Fonksiyonalizm’in temsilcileri;

J. Dewey, Angell ve W. James’tir.

C-) Bihevyorizm (Davranış Psikolojisi)

Bu ekol içe bakışı tümüyle reddetmiştir. Ayrıca bütün davranışların sonradan kazanılmış, yani öğrenilmiş olduğunu ileri sürerek; doğuştan getirilen özellikleri dikkatte almıştır.

Bihevyorizm temsilcileri;

Watson, Pavlov ve Dashiel’dir.

Ç-) Psikanaliz (Derinlik Psikolojisi)

Bu ekole göre bilinçaltı insanın özüdür. Psikoloji bilinçaltına yönelmelidir. Freud’a göre davranışlarımızı hipnoz, rüya analizi, çağrışım… gibi unsurlardan yararlanmışlardır.

Psikanaliz’in temsilcileri;

Freud, Adler, Jung bu ekolün temsilcileridir.

D-) Gestalt ( Bütünlük Psikolojisi)

Bu ekole göre yaşantılarımız öğelerine bölünmez bir bütünlük gösterir. Bir şeyin bütünü onu oluşturan parçaların toplamından farklıdır.

Gestalt’ın temsilcileri;

Werheimer, Koffka ve Köhler’dir.

Gelen Aramalar: psikoloji ekolleri nelerdir

Tags: , , ,

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli