Stresin Nedenleri ve Etkileri Nelerdir?

Stresin nedenleri nelerdir? Stresin etkileri nelerdir?

Stresin Nedenleri

Stres, vücudun uyum gerektiren içsel veya dışsal bir uyarana verdiği tepki olarak tanımlanabilir. Vücut, değişimi tehdit olarak algılar ve bu tehditten kaçmak ya da onunla savaşmak için birtakım tepkiler verir. Dolayısıyla stres, değişimlere uyum sağlamak üzere ortaya çıkar. Bu nedenle tüm canlılarda stres, yaşam için gereken bir durumdur.

Bir miktar stres insan yaşamında da vazgeçilmez ve gereklidir. Uyum sağlamamız gereken yeni durumlar ve bu nedenle yaşadığımız stres olumlu olabilir. Olumlu stres kaynaklarına üniversiteyi kazanmak, yeni bir işe girmek, evlenmek gibi örnekler verebiliriz. Bu olumlu durumların yarattığı stresle başa çıktığımızda olgunlaşırız. Kendimize güvenimiz ve yeni durumlara uyum yeteneğimiz artar. Bazı durumlarda ise insan, hoş olmayan durumlara uyum sağlamak zorunda kalabilir. Buna örnek olarak bir yakının ölümü, problemli ilişkiler, boşanma, işten çıkarılma vb. durumlar verilebilir.

Stres yaratan olaylar, kişi üzerinde baskı, engellenmişlik duygusu ve bunların sonucu olarak da stresi yaratır. Hissedilen baskı, stresin tanımında da değindiğimiz gibi içsel veya dışsal olabilir. Örneğin büyük kentlerde gürültünün yarattığı stres dışsal, mükemmeliyetçi ve hırslı bir öğrencinin sınavdan en yüksek notu alma çabası içsel kaynaklıdır.

Aynı olay karşısında kişilerin verdikleri tepki ve sonuç olarak da stres düzeyleri farklılık göstermektedir. Örneğin sabırsız ve aceleci kişiler, sakin ve rahat davranış biçimi olan kişilere göre daha fazla strese maruz kalırlar. Yoğun stres yaşayan kişilerin sadece ruhsal değil, bedensel sağlıkları da tehdit altındadır. Stresin sağlık üzerindeki etkileri aşağıda verilmiştir.

Stresin Sağlık Üzerindeki Etkileri

A-) Fiziksel Etkiler

Çarpıntı, baş ağrısı, üşüme ya da terleme, Mide, bağırsak bozukluğu, nefes darlığı, ellerde terleme, düzensiz uyku ya da uykusuzluk, bitkinlik

B-) Duygusal Etkiler

Huzursuzluk, sıkıntı, gerginlik, kaygı, neşesizlik, sinirlilik, saldırganlık

C-) Zihinsel Etkiler

Unutkanlık, kararsızlık, konsantrasyonda azalma, organize olamama, zihin karışıklığı, ilgi azalması, performans düşüklüğü

Gelen Aramalar: stresin nedenleri ve etkileri,stresin nedenleri,stres ve etkileri,stresin nedenleri nelerdir,stresin insan sağlığı üzerindeki etkileri,stres ve nedenleri,stres nedenleri ve etkileri,stresin sağlık üzerindeki etkileri,stresin sağlık üzerindeki fiziksel etkileri,stresin fiziksel etkileri

Tags: ,

Comments (1)

 

  1. mustafa aykaç says:

    çokkk teşkürlerrr çok saol

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli