Türkiye’nin Bitki Örtüsü| Endemik Bitkiler

Türkiye’de ki bitki örtüleri ve özellikleri nelerdir? Türkiye’de ki endemik bitkiler.

Türkiyede ki Endemik Bitkiler

Türkiye bitki örtüsü çeşitliliği bakımından Ekvatoral bölgeden sonra Dünya’nın önde gelen sahaları arasında yer alır. Türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunmaktadır.

Türkiye’de bitki örtüsünün çok çeşitli olmasının nedenleri

 • Çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
 • Yerşekillerinin çeşitli olması
 • Yerşekillerinin kısa mesafelerde değişiklik göstermesi
 • Deniz seviyesinden itibaren her yükselti basamağında arazilerin olması
 • Orta kuşakta yer alması
 • Jeolojik devirlerde görülen iklim değişimleri etkili olmuştur.

Türkiye’de ki bitki örtüsünün dağılışı

A-) Orman Formasyonu

Türkiye’de ki ormanların büyük çoğunluğu kıyı bölgelerimizde yer alır. Ülkemiz yüz ölçümünün yaklaşık %27’si ormanlarla kaplıdır.

Ülkemizde en fazla ormanlık alanların bulunduğu bölge;

Karadeniz Bölgesi’nde %25 en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde %3 orman örtüsü vardır.

Ormanlarımızın yaklaşık %41’ı geniş yapraklı %60’ı iğne yapraklı ağaçlardan oluşur.

İğne yapraklı ağaçlar nelerdir?

Kızılçam, karaçam, sarıçam, göknar, sedir, ladin ve servi ağaçlarından oluşur.

Geniş yapraklı ağaçlar nelerdir?

Meşe, kayın, gürgün, kestane, kızılağaç, kavak, ıhlamur, akçaağaç ve dişbudak gibi ağaçlar.

Karadeniz Ormanları

Gürcistan sınırından Bulgaristan sınırına kadar uzanan dağların denize bakan yamaçlarında yer alan ormanlardır. Karadeniz ormanları orman varlığımızın yaklaşık ¼ ünden fazlasını oluşturur.

Karadeniz ormanlarının özellikleri

 • Nemli orman özelliği gösterirler.
 • Ağaç türü oldukça fazladır.
 • Ağaçlar gür, sık ve yüksek boyludur.

Ege ve Akdeniz Ormanları

Bu ormanlar, Karadeniz ormanlarından yaz kuraklığının daha belirgin olmasıyla ayrılırlar. Ege kıyılarında kıyıdan 500-600 m. Ye kadar makiler daha sonra ormanlar yer alır.

Akdeniz kıyı kuşağında ise kıyıdan 900-1000 m. ye kadar makiler daha sonraki yükseltilerde orman örtüsü yer alır.

Ege ormanlarımızda kızılçam, karaçam, kayın ve meşe’den oluşur.

Akdeniz ormanlarımızda kızılçam, sığla ağacı, sedir, Toros Göknarı, karaçam, ardıç, katran, meşe ve kasnak meşesinden oluşur.

İç Bölge Ormanları

İç bölgelerde ki ormanlar kuraklık ve soğuğa dayanıklı ağaçlardan oluşur. Bu ormanlar çok gür değillerdir. İç bölge ormanları meşe, karaçam ve ardıç gibi ağaçlardan oluşurlar.

B-) Çalı Formasyonu (Maki)

Akdeniz iklimin karakteristik bitki topluluğudur. Makiler, enleme bağlı sıcaklık azalmasından dolayı;

 • Akdeniz Bölgesi’nde 800-1000 m. ye kadar
 • Ege Bölgesin’nde 300-400 m. ye kadar yetişebilmektedir.
 • Güney Marmara da ise kıyıya yakın yerlerde görülür.

Yalancı Maki Nedir?

Karadeniz kıyılarında orman örtüsünün tahrip olmasıyla ortaya çıkan maki topluluğuna yalancı maki (psödomaki) denir. Örnekleri: fındık, orman gülü ve bazı sarmaşık yalancı makiler.

Garig Nedir?

Akdeniz kıyılarındaki makilerin tahribiyle oluşmuş daha küçük bitki topluluğuna GARİG denir.

C-) Ot Formasyonu (Bozkır ve Çayırlar)

Bozkırlar, iç bölgelerde, ilkbahar yağmurlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan ve yok olan otlardır. O formasyonu örnekleri;

Geven, koyun yumağı, üzerlik yavşan otu, çoban yastığı, gelincik ve sığır kuyruğudur.

Dağ Çayırı Nedir?

Orman üst sınırından sonra yetişen otlara DAĞ ÇAYIRI denir.

Türkiye’de Endemik ve Relikt Bitkiler

Üçüncü ve dördüncü jeolojik dönemlerdeki iklim değişimlerinde oluşan bitkilere de rastlanır. Bunlar relikt(kalıntı) ve endemik bitkilerdir.

Relikt Bitkiler

Dördüncü zamandaki iklim değişimlerine bağlı olarak yetişen ve günümüz şartlarında yetişmesi mümkün olmayan bitkilerdir. Ülkemizdeki bitkilerin üçte biri relikt bitkilerdir.

Ülkemizdeki endemik bitkilerin bölgelere göre dağılımı

 • Akdeniz Bölgesi 862
 • Doğu Anadolu Bölgesi 471
 • İç Anadolu Bölgesi 335
 • Karadeniz Bölgesi 277
 • Ege Bölgesi171
 • Marmara Bölgesi 102
 • G. Doğu Anadolu Bölgesi 64

Ülkemizde en çok endemik bitki Antalya, Konya, Mersin civarı ve Munzur Vadisi’nde bulunmaktadır.

 • Antalya 578
 • Konya 478
 • Mersin 366
 • Munzur Vadisi 230 çeşit endemik bitki barındırır.

 

Gelen Aramalar: endemik bitki en cok hangi bolgede,endemik bitki türü en fazla hangi bölgede,türkiyede endemik bitkilerin dağılışı,endemik bitkiler en fazla hangi bölgede,turkıyedekı endemık bıtkıler,türkiye\de endemik bitkilerin dağılışı,türkiyede bitki örtüsünün dağılışı,türkiyede relikt ve endemik bitkilerin görülme nedenleri,endemik,türkiyede endemik bitki en çok hangi bölgede

Tags: , , ,

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli