Gündem

Açıkel’den ‘Çözülen Aile’ raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, şu ifadeleri kullandı:

“‘Çözülen Aile’ Politika Notunda, 19 yıllık AKP iktidarı döneminde ailenin dirlik ve düzeninin bozulduğu ve AKP iktidarının aileleri uçurumun eşiğine getirerek sosyal dokuyu ve sosyal dayanışmayı büyük bir çöküntüye soktuğu vurgulandı. Tek adam rejiminin ranta dayalı ve eşitsizlik yaratan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle, aileler üzerindeki işsizlik ve borç yükünün ve bunun ailelere yüklediği sosyal-psikolojik stresin etkilerinin ele alındığı Politika Notunda, sözde aile değerlerini dilinden düşürmeyen Saray rejiminin, aileleri dağılmanın eşiğine getirmesi çeşitli başlıklar altında ortaya konuldu.

‘Tek Adam Rejimi, Toplumsal Dokuyu Destekleyen Aileleri Dağılmanın Eşiğine Getirdi’

CHP’li Açıkel Politika Notunda, Aile değerlerini  ve ailenin kutsiyetinin dilinden düşürmeyen tek adam rejiminin, toplumsal dokuyu destekleyen, toplumumuzun en temel birimi olan aileleri kökten sarstığını, dağılmanın eşiğine getirdiğini ifade etti. Politika Notunda şu tespit yapıldı: “Saray düzeni, sözde koruyucusu olduğunu iddia ettiği Aile Kurumunu ve Ailelerdeki Huzuru, çarpık düzeni yüzünden bizzat kendisi yıkan bir duruma gelmiştir. Yaygınlaşan bunalım, aile bireylerinden başlayarak toplumun her kesimine sirayet etmiş, aileleri esir almış ve toplumun dirliğini bozma noktasına ulaşmıştır.”

‘24 Milyon Ailenin, En Az 10 Milyonunda Yoksulluk ve İşsizliğin Umutsuzluğu Var’

AKP’nin rant ve şatafat düzeninin, 19 yıllık kötü yönetimin sonunda 10 milyonun üstünde işsiz yarattığına, Türkiye’nin İşsizlikte dünyanın en kötü 20 ülkesinden biri olduğuna dikkat çekilen Politika Notunda, “Türkiye’de 24 milyon ailenin, en az 10 milyonunda yoksulluk ve işsizliğin umutsuzluğu, huzursuzluğu egemendir.” vurgusu yapıldı. Politika Notunda, bireysel kredilerle bankalara borçlu olan 34,5 milyon yurttaşa dikkat çekilerek Türkiye’de hemen her ailede birden fazla kişinin borçlu olduğu vurgulandı. Ailelerin borç ve haciz sarmalına sokulduğunun verilerle aktarıldığı Politika Notunda, aynı hane içinde hem ebeveynlerin hem de gençlerin işsiz olduğu ve bunun hanelerde büyük bir psikolojik utanca ve onur kırıcı yıkımlara neden olduğu tespiti yapıldı.

‘İntiharlar ve Boşanmalar Yaygınlaştı’

Saray rejiminde, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ailelerin intihar, boşanma ve şiddet girdabına itildiğine dikkat çekilen Politika Notunda, artan hayat pahalılığı ve kronik işsizlik nedeniyle genç çiftlerin evlenmelerinin neredeyse imkânsız hale geldiği, evli çiftler için ise çocuk sahibi olmanın altından kalkılması güç bir külfet olarak algılandığı vurgulandı. 

Geçim sıkıntısı kaynaklı intihar sayısının 2017’ye göre % 31 arttığının ifade edildiği Politika Notunda, “Aileler ve toplum, hemen her gün vicdanları yaralayan intihar vakalarıyla sarsılmaktadır. İnsanlarımızı yaşamdan koparan intiharlar aileleri yok olmaya ve yıkımlara sürüklemektedir” ifadelerine yer verildi. Politika Notunda, evliliklerin geçim sıkıntısı nedeniyle sona ermesine, 2019’da boşanma sayısının 2012’ye göre % 27 artmasına ve en önemli ikinci boşanma nedeninin %30,2’lik oranla evin geçimini sağlayamamak olmasına dikkat çekildi. 

‘Evlilik ve Doğum Oranları Azaldı; Gençler, İmkansızlıktan Yuva Kuramıyor’

Politika Notunda, tek adam rejiminde ailelerin daha kurulmadan dağıldığı ve hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle gençlerin isteseler de yuva kuramaz hale geldiği tespiti yapıldı. Konuyla ilgili şu veriler paylaşıldı: “Nüfusa göre yıllık evlilik oranı 2002-2019 arasında %17 azalmıştır. 2015 yılında yaklaşık 603 bin çift evlenmişken, 2020’de bu sayı %21 azalarak 487 bin 270 olmuştur. 30-34 arası evlenen kadınların sayısı 2019 yılında 2002’ye göre % 49 artış göstererek 35 bin 449 olmuştur.  Benzer şekilde 30-34 yaş arasında evlenen erkeklerin sayısı da 2002’ye göre % 55,5 artarak 84 bin 881 olmuştur. Gençlerimiz kuracakları aileleri güvence altına alamadıklarını hissettikleri için daha geç yaşta evlenmeyi tercih etmekte, fakat bu durum bile maddi güçlüklerle karşı karşıya kalmalarını önleyememektedir.” 

‘Evlenebilmek Hayal Oluyor , Çocuk Sahibi Olmak Külfetli Hale Geliyor’

Yüksek enflasyonun, TL’nin değer kaybetmesinin ve ekonomik istikrarsızlığın, evlenmek isteyen gençleri evlilik hazırlığı için bir servet ödemeye mahkûm ettiğine dikkat çekilen Politika Notunda, ev eşyalarının fiyatlarının her yıl arttığı ve gençlerin karşılamayacağı meblağlara ulaştığı tespiti yapıldı. Politika Notunda, ev kurmak için gerekli eşyalardaki fiyat artışının 2005-2020 dönemleri arasında %118 ile %1216 arasında değiştiği, sadece 2020’de bazı illerdeki kira fiyatlarının % 100’e varan bir artış yaşadığı ifade edildi. 

Tek adam rejiminin kalkınma ve büyüme stratejisine dayanmayan 3 çocuk tavsiyelerinin toplumda karşılık bulmadığının vurgulandığı Politika Notunda, Türkiye’deki doğurganlık hızının, 2001 yılında 2,38 çocuk olduğu halde, 2019 yılında 1,88 çocuğa gerilemesine dikkat çekildi. Çalışmada, yoksullaştırılan vatandaşların üç çocuğa değil, bir çocuğa bile bakabilmesinin çok büyük fedakârlık gerektirir hale geldiği vurgulandı. Notta şu veriler paylaşıldı: “2005-2020 yılları arasında normal doğum ücreti % 473, kreş ve gündüz bakım evlerinin ücreti % 325 artış göstermiştir. – Son bir buçuk yılda bebek bezi %140; bebek ve devam sütü %50; bebek maması %32 civarında zamlanmıştır.”

‘Aile Destekleri Sigortasıyla, Her Eve Huzur, Her Eve Bereket Gelecek’

Politika Notunda, “CHP iktidarında, Ailelerin Sosyal Devlet ve Sosyal Dayanışma ile Günyüzü Görecek”, “Aile Destekleri Sigortası ile Her Eve Huzur, Her Eve Bereket Gelecek” ve “Hiçbir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek, Ebeveynler Çocuklarına Mahcup Edilmeyecek” başlıkları başta olmak üzere CHP’nin kapsamlı önerilerine de yer verildi.

CHP’nin çözüm önerilerine yönelik olanlar özetle şunlar ifade edildi: “CHP iktidarında Aile Destekleri Sigortası ailevi huzurun güvencesi olacaktır. Sosyal devletin gereği ve en temel vatandaşlık hakkı olarak Aile Destekleri Sigortası ailelere asgari gelir düzeyi sağlayacak; çocuklar, eğitim, yaşlı bakımı, engelli bireylerin eğitimi, istihdamı ve sağlık hizmetleri için ek destekler sunulacaktır. Böylelikle ailelerin direncini kırıp onları yıkıma sürükleyen şiddetli yoksulluk ve yoksunluğa son verilecektir.
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’mizin İkinci Yüzyılında toplumun kendi içinde barışık ve huzurlu olması için sosyal devletin ve sosyal dayanışma ağlarının güçlendirilmesi gerektiğinin bilincindedir. CHP iktidarında, devlet bilgiyle, akılla, tecrübeyle, ahlak ve erdemle yönetilecek, ailelerin derin bunalımdan kurtulup, hak ettikleri müreffeh yaşama ulaşabilmeleri için sosyal devletin tüm olanakları seferber edilecektir.”

Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu