Gündem

Piyasadan haberler

ALKIM, Şirketin, Afyon Dazkırı’da yatırımını tamamlayıp devreye aldığı Potasyum Sülfat Gübresi Tesisi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 872 Numaralı Üretim Lisans Belgelerine 6 Aralık 2021 tarihinde dahil edilmiştir.

ASELS, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yetkilendirilen SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile ASELSAN arasında yapılmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi uyarınca SPK’nın Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri” baz alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunda, 11.12.2020 tarihinde 10 üzerinden 9,29 olan notumuz 10.12.2021 tarihi itibariyle 9,35’e yükselmiştir.

AKGRT, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketin 01.01.2021- 30 .11.2021 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt yazılan prim bilgileri KAP’ta sunulmaktadır.

ATATP, Bağlı ortaklığı olan Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş., konuk ağırlama sektöründeki yenilikleri sektöre sunmak, ATP tarafından geliştirilen teknolojileri potansiyel müşterilerine gerçek ortamlarda sergilemek, çalışanlarına eğitim vermek, ATP Ar-Ge merkezinin Zenia Hero uçtan uca yazılım çözümlerini restoran ortamında uygulayarak ve test ederek geliştirilmelerine hız katmaya olanak sağlamak üzere Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. mülkiyetindeki ve Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. tarafından geliştirilen Galataport İstanbul projesinde yer alan Burger King ve Popeyes restoranları için 10.12.2021 tarihinde franchise sözleşmesi imzalamıştır.

BASGZ, Şirketin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara’nın Güdül ilçesine CNG yöntemiyle 09.12.2021 tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır. Bunun için yaklaşık 5,7 milyon TL’lik yatırım yapılarak, 25,5 km’lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir. Böylece lisans bölgesinde doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 21’e çıkmıştır. Kalan son ilçe olan Çamlıdere’ye doğal gaz arzı için yatırım faaliyetleri devam etmekte olup, 15 Aralık 2021’de doğal gaz arzı sağlanması hedeflenmektedir.

BALAT, 08.12.2021 Tarih ve 2021 / 22 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’ nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyeleri’ nden Yusuf Altun ve Serdar Ceylan Denetim Komitesi Üyeliği’ne seçilmişlerdir.

DENGE, Şirket 24 Kasım 2021 tarih, 2021/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000.-TL’den 1.500.000.000.-TL (birmilyarbeşyüzmilyontürklirası)’na artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

 DOGUB, Şirketin 30.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, bedelli olarak 9.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %30 oranında artırılarak kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan 44.187,875TL nominal değerli payların tamamı 09/12/2021 tarihi itibarıyla, Birincil Piyasa’da satılmıştır.

ECILC, 5 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı açıklamada özetle; bağlı ortaklığı olan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)’nin “Vicineum” markalı ilacın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde pazarlama ve satış hakları için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Sesen Bio Inc. ile lisans ve dağıtım anlaşması imzaladığını, sözleşmeye konu ilacın Food and Drug Administration (FDA) nezdinde ruhsatlandırma sürecinin devam ettiğini ve 2021 yılı son çeyreğinde pazara sunulmuş olmasının planlandığını; 16 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı açıklamada ise Sesen Bio Inc. tarafından iletilen bilgilere göre, Vicineum markalı ilacın başvurusuna FDA’in 13 Ağustos 2021 tarihinde eksiklik yazısı (“Complete Response Letter”) ile cevap verdiğini ve bunun üzerine Sesen Bio Inc. tarafından detayları ve sonraki adımları belirlemek için FDA’den bir toplantı talep edildiğini, Type A olarak adlandırılan bu toplantının 2021 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiğini, belirtmişlerdi. Bu defa Sesen Bio Inc. tarafından iletilen bilgiye göre; FDA ile 8 Aralık’ta Type A toplantısı gerçekleştirilmiş olup, FDA’e yeniden onay başvurusunun yapılabilmesi için Sesen Bio Inc. tarafından ilave klinik araştırma yapılması gerekmektedir, FDA ile ilave klinik araştırma protokolünü görüşmek için 2022’nin başlarında Type C olarak adlandırılan bir toplantının yapılması öngörülmektedir. FDA onay süreçleri ile ilgili netleşen konular doğrultusunda, kesinlik kazanan hususlarda kamuya gerekli açıklamalar yapılacağı şirket tarafından belirtilmiştir.

EGEEN, 05.10.2017 tarihli özel durum açıklamasına konu olan yatırım teşvik belgesi kapsamında Pınarbaşı merkez üretim tesisindeki modernizasyon çalışmaları devam etmekte olup, 13.01.2022 tarihinde sona erecek olan belge süresinin 2 yıl uzatılması hususunda ilgili kuruma başvuruda bulunulduğu 24.11.2021 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştı.İlgili Kurum tarafından, bahse konu başvurusu uygun bulunmuş ve yatırım teşvik belgesinin yatırım süresinin 14.01.2024 tarihine kadar uzatıldığı hususu şirkete tebliğ edilmiştir

EKGYO, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3464/2-3 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Kuzu Toplu Konut İnş. A.Ş. ile 08.12.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 394.600.000 TL+KDV ‘ dir.

EKGYO, Münhal bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevine seçim yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde çalışmalar tamamlanmış ve Kurul’un olumsuz görüş verilmemesine ilişkin kararı doğrultusunda Sn. Burak DEMİRALP, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.

 ESCOM, Ebeveynlere çocukların gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri desteği online uzmanlar tarafından sağlayan Eba Garaj Anonim Şirketi’ne 3.000.000 TL şirket değerlemesiyle 300.000 TL karşılığında bağlı ortaklığı olan Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden %10 iştirak etmiş ve 07.06.2021 tarihli KAP açıklamasında duyurmuştu.Eba Garaj Anonim Şirketi 6 ay içinde değerlemesini %233 artırarak bu defa 10 Milyon TL değerlemeyle muhtelif yatırımcılardan yeni yatırım almıştır. EBA Garaj aldığı yatırımla hem Türkiye içindeki faaliyetlerini güçlendirmeyi hem de İngiltere’de faaliyete başlamayı hedefliyor.İngilizce konuşma pratiği yapmak isteyenleri online platformu üzerinden bir araya getiren Bukytalk Bilgi Teknolojileri Eğitim Danışmanlık A.Ş’ye 750.000 TL şirket değerlemesiyle bağlı ortaklığı olan Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden %10 erken aşama tohum yatırımı yapılmıştı.Bukytalk Bilgi Teknolojileri Eğitim Danışmanlık Anonim Şirketi 11 ay içinde değerini %433 artırarak 4 milyon TL değerlemeyle yeni yatırım almıştır. Bukytalk aldığı yatırımı pazarlama faaliyetleri için harcayarak satışlarını artırmayı hedefliyor.Çok sayıda personele sahip olan işletmelere vardiya planlaması için personel süreç yönetimi hizmeti veren Shiftplanner Teknoloji A.Ş’ye bağlı ortaklığı Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden %5 oranında iştirak etmiş ve 16.02.2021 tarihli KAP açıklamasında duyurmuştu.Shiftplanner Teknoloji A.Ş yazılımı bitirip ilk müşterilerini edindiğinden sözleşmeden kaynaklanan opsiyon hakkını kullanarak aynı değerlemeden %5 ilave pay alımına karar verilmiştir.

GARAN, Banka ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 14.07.2021 tarihinde akdedilen 1 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2021 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Banka, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,77’den 9,79’a (10 üzerinden) yükseltilirken, görünümü de Durağan’dan Pozitif’e yükseltildi.

IHAAS, 03.12.2021 tarihli özel durum açıklaması ile şirketin Esas Sözleşmesinin ” Sermaye ve Payların Nev’i ” başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir.Sermaye artırımının tamamlandığına dair Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i” başlıklı 6.maddesi İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilerek, TTSG’de ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

IZFAS, Şirketin 10.12.2021 tarihli 2021 / 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile Fabrika hizmet binasının mamul depo alanının yetersiz kalması nedeniyle ek bir depo alanı kiralanması ihtiyacı ortaya çıkmış olup, bu kapsamda “29. Ekim Mah. Ova Küme Evler N45 / Menemen İzmir” adresinde bulunan 5.000 m² kapalı işyerinin 01.01.2022 tarihinden başlamak üzere 2 yıl süre ile aylık 50.000 TL + KDV bedelle kiralanmasına karar verilmiştir.

IZTAR, Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak belirtilen kararları almıştır: Kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin 03.12.2021 tarih ve 2021/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında duyuru metni için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına ilişkin işlemlere devam edilmesine, Şirketin yatırım holdinge dönüşüm süreci kapsamında, hayvancılık işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan “İz Agriculture A.Ş.” unvanlı bir anonim şirkete devrine, Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 03.12.2021 tarihli Bölünme Planı’nın, aynı tarihli Bölünme Raporu’nun, son üç yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.09.2021 tarihli ara hesap dönemi finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına karar verilmiştir.

KAREL, Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15.1) 6. maddesi kapsamında alınan 17.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, ticari konularda rekabet gücünü kaybetmemek ve şirketin meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek için süreç sonuna kadar konuyla ilgili içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu’nun 23.11.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Roitel Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin %52,60’ının 2.000.000 TL bedel karşılığında sermaye artışı yoluyla edinilmesi için 10 Aralık 2021 tarihinde “Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi” imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun onayına ve Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi’ndeki ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır. İşlemin gerçekleşmesi durumunda şirket 5 kişi olarak düzenlenecek Roitel Telekomünikasyon A.Ş.’nin yönetim kurulunda 3 kişi ile temsil edilecektir. İşlemin gerçekleşmesi durumunda ortaklığa yapacağı katkı ile ilgili öngörüleri ve beklentileri:Bu iştirak sonrasında Roitel güçlendirilmiş ortaklık yapısı ile operasyonuna devam edecek ve bilgi teknolojileri alanında yeni yatırımlar yapma imkanını elde edecektir.Roitel ve Karel’in altyapı işletmeciliği, veri merkezi yönetimi ve haberleşme sistemleri alanlarında teknolojik ve operasyonel birikimlerini bir araya getirerek ses ve data hizmetleri, haberleşme sistemleri ve dağıtım kanalları alanında yapacakları işbirliği ile her iki şirketin de pazar etkinliğini arttırması hedeflenmektedir.

KARSN, Şirket bu yıl ilk defa katıldığı CDP – Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği (Climate Change) Raporlaması sonucunda B- notunu elde ederek iklim değişikliği sorununu koordine aksiyonlarla “Yönetim Seviyesi’nde ele alan şirket” olarak değerlendirilmiştir.Kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin iklim kaynaklı risk ve fırsatlarını nasıl yönettiklerini, doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullandıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık etmektedir.

KLN,KLNMA, Bankanın %100 iştiraki olan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yöneticisi olduğu, Türkiye Kalkınma Fonu altında kurulan “TKYB Sermaye Fonu”na 50.000.000 TL olan Bankanın yatırım taahhüdünün 150.000.000 TL artırılarak toplam fon taahhüt büyüklüğünün % 100’üne karşılık gelmek üzere 200.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. KUYAS, Şirketin devam etmekte olan Borsa Kule projesi %90 seviyelerine gelmiştir. 2021 yılı içerisinde şirket 39.475.000,00 TL (KDV dahil) bedelle 12 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiştir. Bu satış rakamları, gerek pazarlama ve satış müdürlüğü ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla şirkete ait gayrimenkullerden satışı kesinleşen ve ön satışı yapılan Bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Şirket,Borsa Kule projesi bölgenin en prestijli projesidir, piyasa koşulları düşünülerek hazırlamış olduğu 0 faiz kampanyası ile vade imkanı sunduğu projede kalan 84 adet bağımsız bölümün satışlarının % 60 lık kısmının 2022 ilk çeyrekte tamamlanmasını planladığını belirtmiştir. Şirket bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir. Yapmış olduğu çalışma sonucu ortaya çıkan satış öngörüleri; mevcut piyasa şartları ve yıl içinde ülkemiz ve dünya ekonomisinde oluşabileceğini düşündüğü gelişmelerin beklentileri ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılabilecek değerler olduğunu ve beklenmedik şartların ortaya çıkması halinde, şirketin hedeflerini yeniden değerlendirebileceğini ayrıca belirtmiştir.

MAGEN, Şirket Yönetim Kurulu’nun 07.12.2021 tarihinde yapılan toplantısından; Şirketin % 100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10.000.000.- TL sermayeli ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmişti. ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. unvanı ile kurulmuş olan şirket 10.12.2021 tarihinde tescil edilmiş ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Şirket, Margün Enerji bünyesinde kurulması planlanan bilişim teknolojileri şirketi ile, enerji sektörü özelinde gerek ticari (B2B) gerekse de nihai kullanıcılar (B2C) için dijital çözümler geliştiren girişimlere stratejik yatırım yapma ve iştirak etme kararı almıştır. Bu bağlamda özellikle; enerjide dijitalleşme, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilirlik yönetimi odaklı, uçtan uca dijital çözümler ve yapay zeka tabanlı santral geliştirme ve yönetim sistemleri ile enerji depolama sistemlerinde kullanılan optimizasyon ve yönetim yazılımlarına odaklanılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca elektrikli şarj istasyonları ve e-mobilite alanında ülkemiz ve çevre pazarlarda yakın dönem faaliyetleri destekleyecek bütünsel yazılım ve diijital çözümlerin geliştirilmesine odaklanılacaktır.Enerji üretimi alanında mevcut santral kurulumu ve yönetim faaliyetlerinde uzaktan ölçüm (SCADA, RMS), veri analitiği , talep tahmini ve planlama gibi stratejik karar süreçlerini destekleyecek bu yatırımların kapsamlı ARGE faaliyetleri ve ÜRGE altyapısı ile yürütülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösterecek şirket ENSOFT markasını kullanarak önümüzdeki dönemlerde hızla artması beklenen yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacak yazılım ve dijital platformların iç kaynaklarıyla geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesiyle ülke ekonomisine ve enerji sektörüne mutlak değer katacağı Şirket tarafından belirtilmiştir.

MAKTK, Üyesi bulunduğu İşveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işyerinde yetkili İşçi Sendikası Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Prosedür gereğince konu arabulucuya intikal edecektir.

MERKO, Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, – Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak Alistair Baran BLAKE ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Turan HÜR’ün seçilmesine,Yeni atama sonrası Şirket temsil ve ilzamının aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür’ü Sn. Alistair Baran

 BLAKE, Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ali Turan HÜR ve Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hüsnü Hakan GÜNER’den herhangi ikisinin MÜŞTEREKEN atacakları imzaları ile şirketi her konuda sınırsız ve en geniş şekilde yönetim kurulunun süresi dolana kadar temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.

MIATK, 10.12.2021 tarihinde, firma ile Türkiye temelli bir finansal kuruluş arasında 276.397,00 USD (Amerikan Doları) bedelle ”Biyometrik Kişi Tanıma Sistemleri” proje siparişi alınmıştır. İlgili proje ve ürünlerin teslimatının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

OYAKC, Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında,Şirketin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş’ nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 10 Aralık 2021 tarihinden itibaren OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. İhsan Kağan BAYRAKTAR’ ın yerine Sn. Arda Kaan ALPMAN’ ın atanmasına karar verilmiştir.

RTALB, Bağlı Ortaklığı olan A1 Yaşam Bilimleri, Biosystems Inc. unvanlı şirketin sepsis tanısında kullanılan cihaz ve kitlerinin Türkiye distribütörü olmuştur. T2 Biosystems’ın ürünleri, hastanelerdeki ölümcül risklerden biri olan sepsisin tanısı için sağlık hizmetlerindeki ihtiyacın giderilmesine destek olacaktır.

SISE, Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, 3 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün “durağan”dan “negatif”e revize edilmesi sonrası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketin kredi notunun BB- olarak teyit edildiği, görünümün ise “negatif”e revize edildiği kamuya açıklanmıştır.

SNKRN, Şirketin esas sözleşmesinin “ŞİRKET UNVANI” başlıklı 2. maddesindeki ‘’Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi”olan ünvanının, ‘’ Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi” olarak yeni şekli ile değiştirilmesine,ilişkin alınan karara göre Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu ünvan değişikliği başvurusu, Kurul’un 10.12.2021 tarihinde şirkete ulaşan 01.12.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13797 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

TAVHL, Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı sermaye ihraç tavanı izni 2017-2021 yılları arasından 2021-2025 yılları arasına çekilmiştir.

THYAO, Ortaklığın Kasım 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları:Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 4,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Kasım 2021 döneminde %70,1 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2019 döneminde 144.993 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %7,8’lik artışla 156.245 tona ulaşmıştır. Ortaklığın Ocak – Kasım 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları: Ocak – Kasım 2019 döneminde 68,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 40,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 14,2 puanlık azalma ile %67,5 olarak gerçekleşmiştir.Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Kasım 2019 döneminde 172,3 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %33,6 azalarak 114,3 milyar olarak gerçekleşmiştir.Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Kasım 2019 döneminde 1.405.894 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %22,8’lik artışla 1.727.034 ton olarak gerçekleşmiştir.2021 Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 373 olmuştur.

TSPOR, Şirket ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10’u ödenecektir

TRCAS, Şirketin varlıklarından en yüksek faydanın elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir portföy değerlendirmesi kapsamında; %100 oranında paylarına sahip olduğu ve Aydın İli Kuyucak İlçesi’nde bulunan 18 MW kurulu gücündeki Jeotermal Enerji Santralimizin sahibi ve işletmecisi konumundaki Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’de, Şirketin sahip olduğu paylara ilişkin (%100’e kadar payların satışı da dahil olmak üzere) stratejik opsiyonların değerlendirilmesine karar verilmiştir.

TTKOM, JCR Avrasya Rating, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’yi ulusal düzeyde en yüksek yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu “AAA (Trk)”, Kısa Vadeli Ulusal Notunu “A-1+ (Trk)”, görünümlerini “Stabil” olarak teyit etmiştir. JCR Avrasya Rating Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu ‘’BB”, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu “B” görünümlerini “Stabil” olarak belirlemiştir.

r Elektrik Üretim A.Ş. nin 24.09.2021 tarihli Maddi Duran Varlık Alımı KAP açıklamasında datayları verileren, şirket devir ile satın aldığı 5 adet SPV şirket “Avrasya Güneş Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri A.Ş. , Ege Güneş Enerji Elektrik İnşaat A.Ş. , Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. , Uzman Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. , Yıldız Güneş Enerji Sistemleri A.Ş.” ile birleşme işlemleri tamamlanmış olup 08.12.2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş ve 10.12.2021 tarihinde ilan edilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu