Gündem

Piyasadan haberler

ADESE, Şirket ile Aydın Yatırım Grup Sanayi Ticaret Ltd. Şti ( Yüklenici ) arasında, mülkiyeti Şirkete ait olan Konya İli, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 24026 ada, 65 parselde yer alan 22.191 metrekare arsa üzerine, ” Kat / Arsa Payı Devri Karşılığı”, %50 paylaşım esasına göre, 17 adet Ticari/Sınai vasfılı bölümün yapımına ilişkin olarak, inşaat yapım ruhsatı 13.12.2021 tarihinde alınmıştır. İnşaatın tahmini tamamlanma süresi 18 ay olarak öngörülmektedir.

AKFGY, Şirketin 14.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketin 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL (AltıMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası)’ye artırılmasına, Kayıtlı sermaye tavanının artırılması hususunun SPK, Ticaret Bakanlığı ve sair ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunulmasına, Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına onay verilmesi halinde Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8.maddesinin alınan onaylar kapsamında tadil edilmesine karar verilmiştir.

BALAT, 27.10.2021 Tarihinde Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan Finansman Temini sözleşmesi gereği toplam 639.500. TL şirkete göndermiş olup , 14.12.2021 tarihinde Tera Yatırım Menkul Derler A.Ş. tarafından Tahsisli Sermaye Artışı nedeni ile 4.905.000. TL Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ödeme yapılmış ve 639.500. TL Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş.’ ye geri ödeme gerçekleşmiştir.

 BANVT, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi (“Banvit”), 30 Kasım 2021 tarihindeki açıklamasına ek olarak, BRF S.A.’nın (“BRF”) yüzde yüz iştirak şirketleri BRF Foods GmbH (“BRF Foods”) ve One Foods Holding Ltd.’in (“One Foods”), 13 Aralık 2021 tarihi itibariyle, Katar Yatırım İdaresi (“KYİ”)’nin yüzde yüz iştirak şirketi Katar Holding LLC ile ortak teşebbüs ve hissedarlar sözleşmesini (“Hissedarlar Sözleşmesi” ) tadil ettikleri (“Tadil Metni”) hususunda, pay sahiplerini ve piyasaları bilgilendirmektedir. Tadil Metni, Banvit’in %91,7 oranındaki hissesine sahip olan ve BRF Foods’un %60 ve KYİ’nin %40 hisse ortaklığının buluduğu holding şirketi TBQ Foods GmbH (“TBQ”)’e ilişkin, tarafların ortaklığında yeni şart ve koşullar getirmektedir. Tadil Metninde, BRF Foods ve KYİ, orijinal Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında, KYİ’ye sunulan satım opsiyonunun sona erdirilmesi konusunda anlaşmışlardır. 2023’ten itibaren, KYİ’nin, Banvit’teki yatırımını tasfiye etmek için başka alternatifleri olacaktır. Her durumda, BRF’nin KYİ’ye olan mali sorumluluğu sona erdirilmiştir. Tadil Metni müzakerelerinin sonucu, BRF ve KYİ arasındaki ortaklığa olan bağlılığı ve güveni pekiştirmiştir.

BIOEN, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 14.12.2021 tarihli toplantısında, Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Osman Nuri Vardı’nın eş zamanlı olarak CEO olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BRISA, Şirketin Türkiye’de mobilitenin öncüsü olma hedefi doğrultusunda, Şirket ile Özer Hıncal ve Track Holdings S.A.R.L. (“Satıcılar”) arasında, Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. (Arvento)’nin sermayesinin %88,89’unu temsil eden payların tamamının Şirketçe 291.469.028,3 TL bedelle devralınması amacıyla, 14.12.2021 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Pay devrinin gerçekleşmesi, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, Sözleşmede belirlenen diğer koşulların yerine getirilmesine bağlı olup, tüm bu sürecin en geç 2022 yıl ortasına kadar tamamlanmış olması hedeflenmektedir. Öte yandan, Sözleşme uyarınca devir bedeli Arvento’nun kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi seviyeleri dikkate alınarak birtakım düzeltmelere tabi tutulacak olup, nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır. Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri başta olmak üzere çeşitli mobil sistemlerin geliştirilmesi ve üretimini yapan; ayrıca, bünyesinde Arvento Mobil Sistemler A.Ş., Arvento Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A.Ş., Arvento Mobil Systems Services Company LLC ve Arvento Mobil Systems GmbH şirketlerini barındıran bir firmadır. Sürdürülebilir mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak için Brisa, mevcut sistemlerine Arvento filo yönetimi platformu ve telematik ağını entegre ederek, güçlü lastik tedariği ve servis ağını ileriye taşıyacağını, Bu satın alma ile birlikte Brisa’nın lastik odağındaki mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmek için kaldıraç olacağını belirtmiştir. Yatırımcıların tam ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmeleri ve konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmelerinin temini için söz konusu satın almaya ilişkin görüşmelerin kamuya açıklanması, Şirket ile Satıcılar arasında Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin imzalanacağı tarihe dek ertelenmiştir. Söz konusu tutar ve oranlar gösterge niteliğinde olup, Arvento’nun kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi seviyeleri üzerinden yapılacak düzeltmeler dikkate alınarak hesaplanacak nihai değerler ayrıca açıklanacaktır.

DAGI, Şirketin, % 100 hissedarı olduğu Almanya’da Dagi Retail GmbH unvanlı şirketin 23.11.2021 tarihinde kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemine ait finansal tabloları konsolide olarak düzenlenecektir.

DERHL, Şirket iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı Azur Enerji Tedarik Depolama Ticaret A.Ş. vasıtasıyla elektrik piyasasında tedarik lisansı alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’ya yapmış olduğu başvuru onaylanmıştır. Bu lisansın alınması ile birlikte elektrik depolama faaliyetleri ile ilgili çalışmalara önümüzdeki süreçte başlanacağı belirtilmiştir.

DENGE, İştiraki olan Metrobil Teknoloji A.Ş. Yürütülen Telecom altyapı calışmalarının genişletilmesi amacıyla 02.12.2021 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı kapsamında Azerbaycan’da kuruluş çalışmalarına başlanan bağlı ortaklık kuruluş işlemleri tamamlanarak metrobil AZ adıyla faaliyetlerine başlamıştır.

ENKAI, 13.12.2021 tarihinde, ENKA ve Yandex LLC arasında, Moskova’da yapılacak olan yeni Yandex Merkez Binası’nın inşası için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli (%20 oranındaki vergi hariç) yaklaşık 500 milyon EURO olup projenin 2024 yılının 2. çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

EMKEL, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile 31.12.2020 tarihinde imzalanmış olan sözleşme kapsamında tüm sevkiyatlar tamamlanmış ve ilişkili faturalar kesilmiş olup proje başarıyla tamamlanmıştır.

 INVEO, Şirketin 02.07.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Yatırım Bankası kuruluş izni için gerekli başvuru evrak setinin hazırlandığını ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na resmi başvurunun yapıldığını; 27.09.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’ nun 25.09.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlandığı üzere Yatırım Bankası kuruluşu başvurusunu onayladığını duyurmuştu. 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası’nda Inveo Yatırım Holding A.Ş.’nin %74,999 oranında hisseye sahip olacağını ve sermayeye 224.997.000 TL nakit bedel ile katılacağını; Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, %25 hisseye sahip olacağını ve sermayeye 75.000.000 TL nakit bedel ile katılacağını, kalan hisselerin grup şirketlerinden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte Erhan Topaç ve Onur Topaç arasında eşit şekilde paylaşılacağını yapmış olduğu özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. Bu duyuru kapsamında “INVEO YATIRIM BANKASI A.Ş.” nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 14.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Bundan sonraki süreçte çalışmaları faaliyet izni almak üzere BDDK nezdinde devam edecek olup, gelişmelerin önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmiştir.

KONTR, 26.11.2021 Tarihli açıklamasında “Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girdiği, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/589594 İKN’lu “50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı ” ihalesinde, iş ortaklığı vergiler hariç 54.989.650,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” şeklinde duyuru yapılmıştı. İhale komisyonunun kararı üzerine,söz konusu ihalenin, tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle iptal edildiği tarafa bildirilmiştir.

 RALYH, Şirketin Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 14.12.2021 tarihinde düzenlenen ” Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 541 Adet Konut ve 22 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ” ihalesine katılmıştır.298.440.440,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 2. en düşük teklifi vermiştir.Teklif değerlendirme aşamasındadır.

YGYO, Şirketin %50 oranında iştirak etmiş olduğu Yeşil Yüksekdağ Yapı Adi Ortaklığı İşletmesi piyasa şartlarının elverişsiz hale gelmiş olması nedeniyle faaliyete geçememiştir.Bu nedenle taraflar mutabık kalarak Adi ortaklığı sonlandırmışlardır.

QUAGR, T.C. Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nün bildirimine göre, Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu, 3 Aralık 2021 tarihinde Avrupa Seramik Üreticileri Birliği’nin şikâyeti üzerine, Türkiye’nin yanı sıra Hindistan’da “Seramik karo” ve benzeri kategorisi ithalatına karşı, bu alanda faaliyet gösteren şirketler bakımından anti-damping soruşturması başlattığını duyurmuştur. Avrupa komisyonu tarafından konuyla ilgili bildirim şirkete de ulaşmış ve şirketten de bilgi talebinde bulunulmuştur. Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde komisyonun karar vermesi için belli bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. İnceleme kapsamında, gerekli çalışmalara başlanılmış olup, gelişmeler oldukça kamuya tam ve zamanında açıklama yapılacağı Şirket tarafından bildirilmiş olup Söz konusu soruşturmanın şirketin ihracatını, satışlarını ve yatırımlarını etkilemesi beklenmemekte birlikte şirketin tam kapasite ile çalışmalarına devam ettiği ayrıca belirtilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu