Gündem

Piyasadan haberler

ARCLK, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P 10 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’nin kredi derecelendirme notunu “B+” olarak teyit edip, “Durağan” olan kredi görünümünü “Negatif” olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 20 Aralık 2021 tarihli raporunda, Şirketin “BB+” olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş ve “Durağan” olan görünümünü ise “Negatif” olarak değiştirmiştir.

ATAGY, Şirketin mülkiyeti 3S Kale Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş’ye ait İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii’nde, 6 Pafta, 23032 no.lu parselde kayıtlı, “Asma Katlı Depolu Dükkan” niteliğindeki kurulu kat mülkiyetine göre 516/66443 arsa paylı B Blok, Zemin kat, 7 nolu bağımsız bölümün KDV Hariç 4.410.000 TL bedel karşılığında, 529/66443 arsa paylı B Blok Zemin Kat, 8 nolu bağımsız bölümün KDV Hariç 4.557.000 TL bedel karşılığında satın alınmış olup, gayrimenkulün tapu işlemi 21/12/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

BERA, Bağlı Ortaklığı olan Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş’nin aktifinde 5.000.000,-TL değerle kayıtlı bulunan Antalya İli,Alanya İlçesi Telatiye Mahallesi 354 ada, 7 no’lu parselde kayıtlı bulunan 4.901,78 metrekare arsa 12.000.000.-TL bedel ile peşin olarak satılmış olup, satış işleminden 7.000.000.-TL kar elde edilmiştir.

 BRLSM, Şirketin, Ankara’da inşaatı devam etmekte olan Erman Ilıcak Fen Lisesi mekanik işlerine yönelik olarak verdiği teklifin kabul edildiği İşveren BNRAY İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir.Sözleşme tutarı 2.661.345,44 TL + 758.564,31 USD olarak belirlenmiştir. İşveren ile sözleşme imzalanması için çalışmalara başlanmıştır.

CMENT, Cementir Holding NV’nin bağlı ortaklıklarından olan Alfacem Srl, Çimentaş’a kullandırmış olduğu 30 Kasım 2022 vadeli 6.300.000 Avro tutarındaki krediden doğan alacağından feragat ettiğini 21.12.2021 itibarıyla şirkete bildirmiştir. Söz konusu tutar şirket hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir.

DAGHL, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 21.12.2021 tarihli toplantısında; Şirketin iştiraklerinden Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dagi Giyim) sermayesinde Şirket tarafından sahip olunan 25.500.001,77 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan 18.651.860 TL nominal değerli kısmının, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür’ünün 7 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, Borsa İstanbul’a yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak baz fiyatın % 20 altında olacak şekilde tespit olunacak fiyat üzerinden Mahmut Nedim KOÇ’a satılmasına ilişkin yapılan başvurunun; Yönetim Kurulu’nun 21.12.2021 tarihli toplantısına istinaden yapılacak olan işlemin ilerleyen zamanda tekrar değerlendirilmesine ve işlemin iptal edilmesine karar verilmiştir.

DENIZ, Bankanın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 772.046.447,54 -TL tutarlı bireysel kredi portföyleri, 145.665.124,84-TL tutarlı işletme kredi portföyü, 212.675.436,07-TL tutarlı tarım kredi portföyleri ve 34.565.494,49- TL tutarlı ticari kredi portföyünden oluşan toplam 1.164.952.502,93 -TL tutarlı portföylerin satışı için 26 Kasım 2021 tarihinde ihale yapılmıştır. İhale sonucuna göre; bireysel kredi portföyleri Ortak Varlık Yönetimi A.Ş., İlke Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye, işletme portföyü Birleşim Varlık Yönetimi A.Ş.’ye, tarım portföyleri Emir Varlık Yönetimi A.Ş. ve Hedef Varlık Yönetimi A.Ş.’ye, ticari kredi portföyü ise Doğru Varlık Yönetimi A.Ş.’ye satılmıştır. Söz konusu devirlere ilişkin sözleşmeler imzalanarak süreç tamamlanmıştır.

ECILC, Bağlı ortaklığı olan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP), “Zepzelca®” markalı ilacın, Türkiye’de pazarlama ve satış hakları için 21 Aralık 2021 İspanya merkezli Pharma Mar S.A. ile lisans ve dağıtım anlaşması imzalamıştır.PM1183 olarak da bilinen Lurbinectedin (Zepzelca®), yapısındaki bir hidrojen atomunun metoksi grubu ile değiştirilerek deniz üzümü Ecteinacidia turbinata’ dan izole edilen marin bileşiği ET-736 analoğudur. Lurbinctedin, birçok tümör hücresinin gelişimine etki eden onkojenik transkripsiyon programının selektif inhibitörüdür. Kanser hücreleri üzerindeki etkisi ile birlikte Lurbinectedin, tümörün gelişimi için gerekli olan sitokinlerin üretimini düzenleyerek tümör bağlantılı makrofajlarda onkojenik transkripsiyonu inhibe etmektedir. FDA tarafından koşullu onaylanarak ABD’de pazara verilmiş ve Kanada, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur’da ruhsat onayı bulunan Lurbinectedin’in (Zepzelca®) Türkiye’de ruhsat onayı alabilmesi için Pharma Mar ve EİP tarafından gerekli koşulların ve dokümanların sağlanması sonrasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) başvurulacaktır. Ruhsat onayının ve sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı hastalar için ödeme onayının alınmasını takiben 2026 yılı içerisinde ürünün ruhsatlı ilaç statüsünde pazara sunulması planlanmaktadır.

EGEEN, 13.12.2021 tarihli açıklamada belirtilen faaliyet ruhsatı başvurusu ile ilgili olarak, İzmir Serbest Bölge Müdürlüğünce 21.12.2021 tarihinde şirkete konuyla ilgili cevap verilmiştir. Cevaptaki bilgiler özetle; Şirketin adına faaliyet ruhsatı verilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiş olup, kiralanmak istenilen alana ilişkin yapılacak kira sözleşmesi ve istenilen belgelerin 20.12.2021 tarihinden itibaren olmak üzere, 30 gün içinde tamamlanması ve bölge müdürlüğüne ulaştırılması talep edilmiştir.Faaliyet ruhsatının alınması ve kira sözleşmesi müzakerelerinin tamamlanıp imzalanmasından sonra, yatırım detayları netleşecek olup, yatırımcılarına gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edileceği Şirket tarafından bildirilmiştir.

EGEEN, Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarında, yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemlerinin yapılması amacıyla, 25 Aralık Cumartesi günü 23:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilmesine, 02 Ocak’ı 03 Ocak’a bağlayan gece 23:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılmasına karar verilmiştir.

EGPRO, Yönetim Kurulu’nca; Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy birliği ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının, Kayıtlı sermaye bedelinin aynen korunarak, 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. Şirketçe 02/12/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na, kayıtlı sermaye izin süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin değiştirilmesi izni için başvuru gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/12/2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-14404 sayılı kararı ile; şirketin 120.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere uzatılması ve ilgili esas sözleşme maddesinin değiştirilmesi uygun görülmüştür.

EGSER, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin Şirkete yazılı olarak bildirdiği üzere; Avrupa Birliği Komisyonu, Hindistan ve Türkiye menşeli “Seramik Karo” ithalatına karşı 13 Aralık 2021 tarihinde anti-damping soruşturması başlatmıştır. Avrupa Seramik Karo Üreticiler Federasyonu’nun, Avrupa Birliği Komisyonu’na yapmış olduğu şikayette, Hindistan ve Türkiye’den yapılan ithalatın dampingli olduğu ve bunun Avrupa Birliği “Seramik Karo” üreticilerinin zararına yol açtığı iddia edilmiş ve bu nedenle anti-damping önlemleri uygulanması talep edilmiştir. Komisyon tarafından yürütülecek anti-damping soruşturması çerçevesinde soruşturulan ülkelerden yapılan ithalatın dampingli olup olmadığı ve varsa damping soruşturma konusu ürüne ilişkin Avrupa Birliği yerli üretiminde bir zarara yol açıp açmadığı araştırılacak olup, Komisyon tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde, Türkiye üretici firmalarına anti-damping vergisi uygulanabilecektir. Söz konusu soruşturma dönemi için Türkiye ve Hindistan yerli üreticilerinin 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki verileri incelenecektir. Zarar tespit edilirse, 1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2021 dönemi, zarar inceleme dönemi olarak esas alınacaktır. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan soruşturma resmi ilanında Komisyon, ilgili mevzuat uyarınca soruşturmada yerli üreticiler tarafından gönüllü işbirliğinin avantajlarını, işbirliği yapma, soruşturmaya esas örneklemeye dahil olma usul ve olanaklarını ilan etmiştir.Şirket, 20/12/2021 tarihinde https://tron.trade.ec.europa.eu//tron/tdi/ adresi üzerinden ibraz edilen form ile soruşturma kapsamında işbirliğine dahil olduğunu komisyona bildirmiştir. İnceleme kapsamındaki gelişmelerden Ortaklarını bilgilendirilecektir. Söz konusu soruşturmanın Şirketin ihracatı ve satışları üzerinden olumsuz bir etki yaratacağı beklenmemekte olup, Şirket faaliyetlerine aralıksız ve tam kapasite ile devam ettiği Şirket tarafından ayrıca bildirilmiştir.

EKGYO, Şirketin mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi 563 Ada 5 Parselde yer alan 496 adet konuttan oluşan bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 17.12.2021 tarihinde alınmıştır.

GEREL, Şirket ile Asfa Uluslararası İnş. San. Ve Tic. A.Ş. arasında 11.10.2018 tarihinde % 50 – % 50 oranında kurmuş olduğu “Asfa Uluslararası İnş. San. A.Ş. İle Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş. Adi Ortaklığı” öngörülen işlerin gerçekleşmemesi nedeniyle kapatılmasına karar verilmiştir.

GLRYH, Şirketin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (A1 GSYO) 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında;A1 GSYO’nun faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde;Esas faaliyet konusu her türlü gıda maddesinin üretimi toptan ve perakende olarak alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı ile iştigal etmek olan DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi’nde (“DMR”) Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu,1TL nominal değerli 4.399.000 adet B grubu payların 45.000.000 TL karşılığında devralınmasına ve bu çerçevede Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede A1 GSYO ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş,’nin %4,88 oranındaki paylarının 45.000.000 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin “Hisse Alım Satım ve Ortaklık Sözleşmesi” 21.12.2021 tarihinde imzalanmış olup, anılan şirkete A1 GSYO tarafından %4,88 oranında iştirak edilmiştir.

GOODY, Şirket tarafından 19 Aralık 2019 ve 15 Aralık 2021 tarihlerinde kamuya açıklandığı üzere, The Goodyear Tire & Rubber Company ile Şirket arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesi kapsamında uygulanan lisans oranına ilişkin olarak Şirket ve The Goodyear Tire & Rubber Company, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Vergi İdareleri arasındaki “İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması’na” (“APA”) ilişkin devam etmekte olan sürecin tarafı konumundadır. Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Vergi İdareleri arasındaki APA sürecinin sonuçlanması beklenirken, The Goodyear Tire & Rubber Company ile Şirket arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesi 21 Aralık 2021 tarihinde, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere revize edilmiştir.

OZGYO, Yönetim Kurulunun 21.12.2021 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulunun 01/10/2021 tarihli ve 229 sayılı kararı ile 03.11.2021 tarihli ve 231 sayılı kararlarında belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen pay geri alım programına ek olarak; Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (SPK III-48.1), Geri Alınan Paylar Tebliği (SPK II-22.1) hükümlerine, SPK’nın pay geri alımına ilişkin karar ve duyurularına uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 10.10.2019 tarih ve 52/1307 sayılı ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararlarının gereğinin ifası sonrasında Şirketin bünyesinde oluşan nakit fazlasının değerlendirilmesi ve bu şekilde Şirket paylarının fiyat ve miktar dengesine Borsada katkıda bulunulması amacıyla, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %1’sine karşılık gelen 2,500,000 TL nominal değerde (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 2,500,000 adet) Şirket paylarının geri alımının gerçekleştirilmesi işleminin ek pay geri alım programı olarak belirlenmesine ve bu ek geri alım programı için 4,000,000 TL fon ayrılmasına karar verilmiştir.

RYGYO, Şirketin 11/07/2017 tarih ve 384 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.’dan kiralanan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2088 Ada 2 Parsel üzerindeki 8.312 m2’lik deponun taksitleri vade bitiminden önce ödenmiş ve ilgili gayrimenkul yeniden portföye dahil edilmiştir.

TRCAS, 10/12/2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere %100 oranında paylarına sahip olduğu ve Aydın İli Kuyucak İlçesi’nde bulunan 18 MW kurulu gücündeki Jeotermal Enerji Santralinin sahibi ve işletmecisi konumundaki Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’de (“Turcas Kuyucak”), Şirketin sahip olduğu paylara ilişkin (%100’e kadar payların satışı da dahil olmak üzere) stratejik opsiyonların değerlendirilmesine karar verilmişti. Bu çerçevede; Euronext Paris Borsası’nda hisseleri işlem gören Fransa menşeli bir enerji şirketi olan Albioma SA ile Turcas Petrol A.Ş. arasında Turcas Petrol A.Ş.’nin Turcas Kuyucak’ta sahip olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin 21/12/2021 tarihli bir Hisse Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Söz konusu hisse devir işlemi, başta ilgili düzenleyici kurum onayları ve Turcas Kuyucak’ın Kreditör Bankası’nın hisse devrine ilişkin onayı olmak üzere Sözleşme’de belirtilen önşartların tamamlanmasına tabidir.

YEOTK, Şirket 100.000 TL sermayesi olan Mikrohes Araştırma Geliştirme İnovasyon Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin %50 hissesine tekabül eden 500 adet payına karşılık 50.000 TL nominal bedelli payına 21.12.2021 tarihinde iştirak etmiştir. Mikrohes Araştırma Geliştirme İnovasyon Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 31.12.2021 tarihine kadar anonim şirkete çevrilmesi beklenmekte olup, bu işlem tamamlandığında şirketin sermayesi 110.000 TL’ye çıkarılacak ve Şirket tarafından iştirak bedeli olarak 1.535.000 TL ödenecektir.

ZOREN, 21.04.2015 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, Şirketin %100 hissedarı olduğu Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ’nin sahip olduğu Tercan Hidroelektrik Santrali’nin 2,04 MWm/1,90 MWe gücündeki 4. ünitesinin iptal edilerek santralin üretim lisansında yer alan kurulu gücün santralin mevcut kurulu gücü olan 15 MWm/15MWe olarak tadil edilmesi için EPDK’ya başvuru yapılmıştır.

ZOREN, 12.01.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ’nin Manisa, Alaşehir’de işletmekte olduğu 45 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılan başvuru kabul edilmiştir.

ZOREN, Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ’nin Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 80 MWm / 80 MWe kurulu güce sahip Kızıldere-2 Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 91,995 MWm / 80 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

HDFGS, Şirketin 21.12.2021 tarih ve 34 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında; 1. Şirketin 21.06.2021 tarihli, 19 sayılı yönetim kurulu kararı ile yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak ve şirket pay fiyatının şirket faaliyetlerini, gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşuna katkı sağlamak amacıyla başlatılan pay geri alım programı şirket sermayesinin %5,00’sine tekabül eden 14.250.000 adet payı, 38.452.979,49 TL iç kaynak kullanılarak geri alınması suretiyle tamamlanmıştır. 2. Şirketin pay fiyatında yakın ve ciddi kayıp ihtimali ortadan kalkmadığından, şirket pay fiyatının halen şirket faaliyetlerini, gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay geri alım programına birinci maddede belirtilip geri alınan paylara ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden şirket sermayesinin %4,21’ine tekabül edecek 12.000.000 adet pay ve iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 36.547.020,51 TL kaynak kullanılarak devam edilmesine karar verilmiştir. 3. Bu kapsamda, yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar geçerli olmak üzere pay geri alım programında alınabilecek azami pay adedi şirket sermayesinin %9,21’ine tekabül edecek 28.500.000 adet pay ve azami kaynağın 75.000.000.- TL olmasına, 4. Yukarıdaki maddeler kapsamında, 21.06.2021 tarihli, 19 sayılı yönetim kurulu kararı da gözetilerek geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetinde, mevzuat kapsamında gerekli olan tüm bilgilerin Şirketin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, 5. İşbu kararın Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulmasına ve Tebliğ uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu