Gündem

Piyasadan haberler

EKGYO…Şirket projelerinden İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark İstinye) kapsamında, 1353 Ada 4 Parsel 1, 2, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 Bloklar ile Bu Bloklara Ait Otopark, İstinat Perdeleri ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 02.06.2022 tarihinde onaylanmıştır.

EKGYO…Şirket projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin (TEM34 Tahtakale), kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 02.06.2022 tarihinde onaylanmıştır.

TSK, TSKB…Bankanın 03.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında, paylarının %89,15’ine sahip olduğumuz TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin borsada işlem gören paylarından, kesin taahhüt içermeyecek şekilde bir yıl içinde 50 milyon TL nominal tutara kadar satılması konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

ALCAR…Şirke aktifinde kayıtlı, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu mahallesinde bulunan, tapunun 70 pafta ve 6432 parselinde kayıtlı, 18.328 m² yüzölçümlü arsası üzerinde kurulu fabrikasının satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlanıldığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu arsa ve üzerindeki taşınmazlarının 329.372.000 Türk Lirası bedel ile satışı konusunda potansiyel bir müşteri ile ön anlaşmaya varılmıştır. اون لاين بلاك جاك

ALARK…Bağlı Ortaklık Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin %50 hisseye sahip olduğu Ortak Girişimin (Ortak Girişim), 14. ربح المال من الانترنت مجانا 04.2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile üstlendiği “Kaynarca – Pendik – Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” projesi ile ilgili olarak 14.04.2017, 02.01.2018 ve 01.08.2018 tarihlerinde proje ile ilgili özel durum açıklamalarımız kamuoyuna duyurulmuştu. Ortak Girişim tarafından İşveren İdare’ye gönderilen 03.06.2022 tarihli yazıyla, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca tarafımıza tanınan fesih hakkı çerçevesinde, İşveren İdare’ye sözleşmenin feshi talebiyle başvurulmuş ve tasfiye işlemlerinin yapılması talep edilmiştir.

GARAN, TGB…Ana pay sahibi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”) tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Garanti Faktoring A.Ş. ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. için yapılan pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurusuna ilişkin 29 Nisan 2022 tarihinde yaptığımız açıklamaya ek olarak BBVA, II26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (“Tebliğ”) (18)(1)(c) maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2022/28 numaralı ve 2 Haziran 2022 tarihli Bülteni’nde ilgili onayın yayınlandığı bilgisini Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’ye vermiştir.

GESAN…Şirket, ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 03/06/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘’TRAFO MALZEME ALIMI İŞİ” ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 500.000,-USD’dir. (Beşyüzbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 8.265.000,- TL’dir.)

FORMT…Bağlı ortaklığıa ait olan 190.808 m2’lik sanayi arsası içindeki 30.000 m2 kapalı fabrika alanımızın 12.000 m2’lik bölümünün tamir, tadilat ve altyapı işleri tamamlanmış olup, Bahçe Mobilyası üretim hattımızın bir kısmının bu fabrikaya taşıma işlemi başlamıştır.

KONTR…İşbirlikçi Kolaboratif Robot’ların (CoBot) geliştirilmesine yönelik yapılan Ar-Ge çalışmalarında önemli bir aşamaya gelinmiş ve ilk prototip üretilmiştir. Geliştirilen kolaboratif robot, iş bölümünde operatör ile aynı ortamda çalışarak esnek üretim sistemlerinde önemli bir rol oynayacaktır. Bundan sonraki süreçte seri imalat için gerekli çalışmalara başlanacaktır.

UTPYA…Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin sahip olduğu Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mh. ‘nde kurulu 1,148 MWp güce sahip ****04 Tesisat nolu Kocadere GES 4 isimli santralin Şirketimiz Utopya A.Ş. ‘ne devri için kreditör banka Türkiye İş Bankası A.Ş. dan gerekli onaylar alınmıştır. Tesisin bağlı olduğu elektrik dağıtım şirketi nezdinde devir işlemlerinin başlatılması için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

DOKTA…03 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı resmi gazetede Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa ili Orhangazi İlçesinde bulunan Şirketimiz Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.Bursa özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine 4737 sayılı endüstri bölgeleri kanununun 4/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir. جدول سباق الخيل

DENIZ, DNZ…Bankamız, 02 Haziran 2022 tarihinde, 10 ülkeden 15 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 204.300.000 Avro ve 196.000.000 ABD Doları ve 364 gün vadeli 255.000.000 Çin Yuan’ı olmak üzere üç dilimden oluşan yaklaşık 453.000.000 ABD Doları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi’ne imza atmıştır. Kredi, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır.

TMSN…Şirketin maliki olduğu ve fabrikamızın bulunduğu Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş mahallesi, 22410 ada 15 parseldeki 1.618.464,41 m2’lik taşınmazın cüz’i bir kısmının fabrika ve stok sahası olarak kullanıldığı gözetilerek, atıl olan bölümlerin değerlendirilmesi ve varlıklarımızın değerlerinin artırılması amacıyla ilgili parselin Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi için başvuruda bulunulmuş ve 10.09.2021 tarihinde duyurulmuştu. 16.12.2021 tarihinde ise söz konusu başvuru çerçevesinde Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’nin 57/c maddesine göre 5 yıllık süre içerisinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre güncellenmek kaydıyla Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş ve bağlı şirketlerimiz tarafından en az 758.000.000 TL (yediyüzellisekizmilyon Türk Lirası) yeni yatırım yapılacağına ilişkin taahhüt verilmişti. Gelinen aşamada Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş mahallesi, 22410 ada 15 parsele Özel Endüstri Bölgesi statüsü verilmesi için başvuru olumlu sonuçlanmış olup, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ‘nin Konya Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi Cumhurbaşkanı Kararı ile (bugün) 03.06.2022 tarihli resmi gazetede yayımlanarak süreç tamamlanmıştır.

KAREL…’’30 Mart 2022 tarihli açıklamamızda; Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Daiichi) hisselerinin %75’inin 20.400.000 ABD Doları bedel karşılığında edinilmesi için 29 Mart 2022 tarihinde “Pay Devir Sözleşmesi” ve “Pay Sahipleri Sözleşmesi”‘nin (Sözleşmeler) imzalanmış olup anılan tutarın şarta bağlı bedel uyarlamalarına göre değişiklik gösterebileceği ve pay devir işleminin sözleşmelerdeki kapanış işlem ve koşulların yerine getirilmesi şartıyla tamamlanacağı duyurulmuştu. 3 Haziran 2022 tarihinde yapılan Daiichi Genel Kurul toplantısıyla beraber kapanış işlemleri süreci tamamlanmış olup, Daiichi paylarının %75’ine karşılık olarak 20.4000.000 ABD Doları karşılığı 335.355.600 TL satıcı hissedarlara nakden ödenmiştir. Yapılan Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulan 5 kişilik Daiichi Yönetim Kurulu’nda Şirketimiz 4 kişi ile temsil edilmekte olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Nuri Tunaoğlu seçilmiştir.’’

PEKGY…’’Paylarının tamamı Şirketimize ait olan İspanya’daki iştirakimiz Peker GYO Spain SL unvanlı şirletimiz bünyesine İspanya Malaga Marbella’da Urbanisation Oasis Club projesinde yer alan 18 ve 19 nolu konutlar 1.400.000 Euro bedelle satın alınmıştır. Söz konusu taşınmazları değeri Uve Valoraciones S.A ünvanlı değerleme firması tarafından 1.878.006 Euro olarak takdir edilmiştir. Adı geçen değerleme firması Sermaye Piyasası Kurulu’nun muadili olan İspanya National Securities Market Commission’in değerleme yapabilecek kuruluşlar listesinde yer alan bir değerleme firmasıdır. Söz konusu gayrimenkulün tadil edilmesi ve ardından satılması planlanmaktadır. Tadilat bütçesinin 400.000 Euro ve tadilat sonrası satış fiyatının 3.500.000 Euro olması öngörülmektedir.’’

SASA… NOT: Bu duyuru 27.05.2022 tarihinde yapılan açıklamanın ilgili şablondan tekrar gönderilmesine ilişkindir. Şirket Yönetim Kurulunun 6 Nisan 2022 tarihli toplantısında; Adana Seyhan’da Şirketimize ait arazi üzerinde kurulu bulunan üretim faaliyetleri sona erdirilmiş PET Cips üretim tesisinin; tesis, makine ve teçhizatının INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ A.Ş. şirketinden 43.975.460,80 TL + KDV bedelle satın alınmasına ve içsel bilginin Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi” başlıklı 6’ncı maddesi kapsamında sözleşme şartları uyarınca kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

SASA… Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın “Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplamı 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) yüzölçümlü taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların satışı” ihalesi sonuçlanmış olup söz konusu taşınmazların 2.139.000.000 TL bedelle en yüksek teklifi veren Şirketimize satılması 02.06.2022 tarihli ve 5647 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararı 03.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu
en iyi casino siteleri Bahiscom Tipobet Giriş Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -