Gündem

Piyasadan haberler

A1CAP, ACP… Borçlanma Aracı İhracı Başvurusu… Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15.06.2021 tarihli toplantısında, Şirket esas sözleşmesinin 19. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden toplam 100 milyon TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına, 100 milyon TL tutarı aşmayacak şekilde Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.

AGHOL… AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. hakkında açıklama… Bağlı ortaklık AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin 15.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 106.278.000 TL’lik şirket sermayesinin 18.458.940 TL artırılarak 124.736.940 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Aynı Genel Kurulda eş anlı olarak, şirket sermayesi 117.736.940 TL birikmiş zararları kadar azaltılarak 7.000.000 TL’ye indirilmiştir. Bağlı ortaklık sermaye artırımına bağlı olarak elde ettiği nakdin yaklaşık 11,5 milyon TL’lik kısmını Şirkete olan borçlarının geri ödemesinde kullanacaktır.

AKSEN… Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılması hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

 AKSUE… Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL dan 150.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 25.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. SPK onayını müteakip, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadil edilmesi için, Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlere İlişkin Tebliğ uyarınca, 31.05.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuru Bakanlık tarafından 09.06.2021 tarihinde onaylanmış, 15.06.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil tasarısı ilk yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

 AKSUE… Şirket 613 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısında, 1. Şirket 2020 Yılı Faaliyet Döneminde 10.526.771,49 TL Dönem zararı olmasından ötürü , 2020 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin Kâr Payı dağıtılmamasına, 2021 yılı içerisinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir

 ANSGR… Şirketin 01.01.2021 – 31.05.2021 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942384

ARMDA… 2020 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Genel Kurulu Kararı… Kar payı dağıtılmayacağına karar verildi.

AVISA… Şirketin 01.01.2021 -31.05..2021 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 667.848.230 TL, hayat dış ı 22.885.447 TL olmak üzere toplam 690.733.677 TL olarak gerçekleşmiştir.

BAGFS, ECZYT… Bagfaş payları, 16/06/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır. Bagfaş’ın BIST 100 endeksinden çıkarılması nedeniyle, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince, yerine 2021 yılı ikinci üç aylık döneminde (01.04.2021 – 30.06.2021) BIST 100 endeksi için 1. yedek olarak belirlenmiş olan Eczacıbaşı Yatırım, 16.06.2021 tarihinden itibaren BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 10, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25, BIST 100-30 endekslerine dahil edilecek ve BIST Tüm-100 endeksinden çıkarılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942442

DAGHL… Şirket 03.06.2021 günü gerçekleşen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı ile ilgili Kar Dağıtımı yapılmaması kararı 15.06.2021 tarihinde tescil olmuştur.

YKGYO… Borsa Ana Pazarı’nda işlem görmekte olan “YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.”nin ticaret unvanının “KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.” olarak değişmesi nedeniyle; Bülten adı 16/06/2021 tarihinden itibaren “KORAY GMYO” olarak; mevcut “YKGYO” işlem kodu 01/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “KGYO” olarak değiştirilecektir.

 CRFSA, MGROS… 05.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket ve CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (“CarrefourSA”) arasında akdedilen sözleşme uyarınca CarrefourSA’ya ait Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde işletilmekte olan 34 adet mağazanın (32.048 m2 net satış alanı) kiracılık hakkının ve söz konusu mağazaların tamamının demirbaşları ile birlikte toplam 26.000.000 TL + KDV bedelle Şirkete devredileceği, mağaza adedi ve nihai devir bedelinin devre ilişkin gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip belirlenerek kamuoyuna duyurulacağı belirtilmişti. Sözleşme konusu 34 mağazanın tamamı 14.06.2021 tarihi itibarıyla Şirkete devir ve teslim edilmiş olup, nihai devir bedelinde bir değişiklik olmamıştır. Sözleşmeye konu mağazalarda iş akdi devrini kabul eden kadrolu personelin kıdem tazminatı ve yıllık brüt izin yükümlülükleri ile birlikte Şirkete geçişi yapıldığından; nihai devir bedelinden bu tutarlar ve sözleşme gereğince uyarlamaya konu diğer tutarlar mahsup edilerek CarrefourSA’ya Şirket tarafından 8.114.317,09 TL + KDV ödenmiştir.

FONET… Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Tarafından Yapılan İhale Hk… Şirket 15.06.2021 tarihinde Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından yapılan “KKTC e-Sigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 5 (beş) şirket iştirak etmiş olup 1.364.000 USD ile en uygun teklifi firma vermiştir.

 HALKB, THL… Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında; Bankanın ABD’de devam eden dava süreciyle bağlantılı olarak jürili dava öncesinde Türkiye’nin tazminat ödeyip uzlaşmayı önerdiği ve söz konusu teklifin de ABD tarafından değerlendirildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Bankamızın ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIAForeign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraza dair temyiz süreci devam etmekte olup temyiz süreci tamamlanana kadar Bölge Mahkemesi nezdindeki yargılama süreci durdurulmuştur. ABD’de devam eden dava süreciyle ilgili gelişmeler hakkında düzenli olarak kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte olup bahse konu husus hakkında Bankamız dışında yapılan haber ve söylentilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

 HUBVC… İştirak Workiom Teknoloji A.Ş.’ne Ek Yatırım Yapılması… 30.04.2021 tarihli KAP açıklamada özetle; İştirak Workiom Teknoloji A.Ş.’ne 20.000 ABD Doları tutarında borç verildiği ve bu borç karşılığında, Workiom tarafından yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, Şirketin talebi halinde katılma hakkına sahip olacağı açıklanmış idi. Workiom ile yapılan 16.10.2020 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi’nde yer alan 100.000 ABD Doları ek yatırım opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, daha önce Workiom’a verilen 20.000 ABD Dolarına ilaveten 80.000 ABD Doları daha sermaye avansı olarak ödenecek olup, işbu toplam 100.000 ABD Doları karşılığı olarak, Workiom’un yapılması planlanan genel kurulunda yapılacak sermaye artışı ile Workiom’daki mevcut payımız %5’den %10’a çıkacaktır. Workiom’un genel kurulunun yapılması ve sermaye artışının kesinlik kazanmasına dair gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

ISMEN, IYM, PENTA… Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş – Fiyat İstikrarı Sürecinin Sona Ermesi Hk… Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin 6-7 Mayıs 2021 tarihinde 32,00 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 15 Haziran 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST’ te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

 RAYSG… Şirketin 2021 yılı Ocak-Mayıs aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 811.231.242,45 TL’dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,14 oranında artış meydana gelmiştir.

TATGD… Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

 TRILC… Devlet Malzeme Ofisi tarafından 29.06.2021 tarihinde yapılacak olan 2021/11918 sayılı T.C Sağlık Bakanlığı 3 milyon doz hepatit B aşısı alımı ihalesine iştirak edilmek üzere LG Chem Firması tarafından firma Türk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş için ihaleye katılım yetkilendirmesi yapılmıştır.

BAGFS… II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “Haber veya söylentilerin doğrulaması” başlıklı 9.maddesi kapsamında yapılan açıklamadır. Şirket Balıkesir İli Erdek İlçesi Bandırma – Erdek Karayolu 10. km’de faaliyette bulunan Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit ve AS, CAN/AN, Dap/Npk tesislerinde, Ek1 ‘de verilen teslim tesellüm tutanağı çerçevesinde T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün (Ek 2(a) ve Ek 2(b)) uyarınca işletmenin tüm faaliyetlerinin verilen 50 günlük sürenin sonunda durdurulacağı hususu 12.06.2021 Cumartesi günü saat 17:45’de tebliğ edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 14.06.2021 tarihli toplantısında Fabrikalarda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir

A1CAP, ACP… Borçlanma Aracı İhracı Başvurusu… Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15.06.2021 tarihli toplantısında, Şirket esas sözleşmesinin 19. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden toplam 100 milyon TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına, 100 milyon TL tutarı aşmayacak şekilde Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.

AGHOL… AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. hakkında açıklama… Bağlı ortaklık AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin 15.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 106.278.000 TL’lik şirket sermayesinin 18.458.940 TL artırılarak 124.736.940 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Aynı Genel Kurulda eş anlı olarak, şirket sermayesi 117.736.940 TL birikmiş zararları kadar azaltılarak 7.000.000 TL’ye indirilmiştir. Bağlı ortaklık sermaye artırımına bağlı olarak elde ettiği nakdin yaklaşık 11,5 milyon TL’lik kısmını Şirkete olan borçlarının geri ödemesinde kullanacaktır.

AKSEN… Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılması hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

 AKSUE… Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL dan 150.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 25.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. SPK onayını müteakip, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadil edilmesi için, Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlere İlişkin Tebliğ uyarınca, 31.05.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuru Bakanlık tarafından 09.06.2021 tarihinde onaylanmış, 15.06.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil tasarısı ilk yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

 AKSUE… Şirket 613 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısında, 1. Şirket 2020 Yılı Faaliyet Döneminde 10.526.771,49 TL Dönem zararı olmasından ötürü , 2020 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin Kâr Payı dağıtılmamasına, 2021 yılı içerisinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir

 ANSGR… Şirketin 01.01.2021 – 31.05.2021 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942384

ARMDA… 2020 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Genel Kurulu Kararı… Kar payı dağıtılmayacağına karar verildi.

AVISA… Şirketin 01.01.2021 -31.05..2021 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 667.848.230 TL, hayat dış ı 22.885.447 TL olmak üzere toplam 690.733.677 TL olarak gerçekleşmiştir.

BAGFS, ECZYT… Bagfaş payları, 16/06/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır. Bagfaş’ın BIST 100 endeksinden çıkarılması nedeniyle, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince, yerine 2021 yılı ikinci üç aylık döneminde (01.04.2021 – 30.06.2021) BIST 100 endeksi için 1. yedek olarak belirlenmiş olan Eczacıbaşı Yatırım, 16.06.2021 tarihinden itibaren BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 10, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25, BIST 100-30 endekslerine dahil edilecek ve BIST Tüm-100 endeksinden çıkarılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942442

DAGHL… Şirket 03.06.2021 günü gerçekleşen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı ile ilgili Kar Dağıtımı yapılmaması kararı 15.06.2021 tarihinde tescil olmuştur.

YKGYO… Borsa Ana Pazarı’nda işlem görmekte olan “YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.”nin ticaret unvanının “KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.” olarak değişmesi nedeniyle; Bülten adı 16/06/2021 tarihinden itibaren “KORAY GMYO” olarak; mevcut “YKGYO” işlem kodu 01/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “KGYO” olarak değiştirilecektir.

 CRFSA, MGROS… 05.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket ve CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (“CarrefourSA”) arasında akdedilen sözleşme uyarınca CarrefourSA’ya ait Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde işletilmekte olan 34 adet mağazanın (32.048 m2 net satış alanı) kiracılık hakkının ve söz konusu mağazaların tamamının demirbaşları ile birlikte toplam 26.000.000 TL + KDV bedelle Şirkete devredileceği, mağaza adedi ve nihai devir bedelinin devre ilişkin gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip belirlenerek kamuoyuna duyurulacağı belirtilmişti. Sözleşme konusu 34 mağazanın tamamı 14.06.2021 tarihi itibarıyla Şirkete devir ve teslim edilmiş olup, nihai devir bedelinde bir değişiklik olmamıştır. Sözleşmeye konu mağazalarda iş akdi devrini kabul eden kadrolu personelin kıdem tazminatı ve yıllık brüt izin yükümlülükleri ile birlikte Şirkete geçişi yapıldığından; nihai devir bedelinden bu tutarlar ve sözleşme gereğince uyarlamaya konu diğer tutarlar mahsup edilerek CarrefourSA’ya Şirket tarafından 8.114.317,09 TL + KDV ödenmiştir.

FONET… Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Tarafından Yapılan İhale Hk… Şirket 15.06.2021 tarihinde Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından yapılan “KKTC e-Sigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 5 (beş) şirket iştirak etmiş olup 1.364.000 USD ile en uygun teklifi firma vermiştir.

 HALKB, THL… Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında; Bankanın ABD’de devam eden dava süreciyle bağlantılı olarak jürili dava öncesinde Türkiye’nin tazminat ödeyip uzlaşmayı önerdiği ve söz konusu teklifin de ABD tarafından değerlendirildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Bankamızın ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIAForeign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraza dair temyiz süreci devam etmekte olup temyiz süreci tamamlanana kadar Bölge Mahkemesi nezdindeki yargılama süreci durdurulmuştur. ABD’de devam eden dava süreciyle ilgili gelişmeler hakkında düzenli olarak kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte olup bahse konu husus hakkında Bankamız dışında yapılan haber ve söylentilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

 HUBVC… İştirak Workiom Teknoloji A.Ş.’ne Ek Yatırım Yapılması… 30.04.2021 tarihli KAP açıklamada özetle; İştirak Workiom Teknoloji A.Ş.’ne 20.000 ABD Doları tutarında borç verildiği ve bu borç karşılığında, Workiom tarafından yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, Şirketin talebi halinde katılma hakkına sahip olacağı açıklanmış idi. Workiom ile yapılan 16.10.2020 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi’nde yer alan 100.000 ABD Doları ek yatırım opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, daha önce Workiom’a verilen 20.000 ABD Dolarına ilaveten 80.000 ABD Doları daha sermaye avansı olarak ödenecek olup, işbu toplam 100.000 ABD Doları karşılığı olarak, Workiom’un yapılması planlanan genel kurulunda yapılacak sermaye artışı ile Workiom’daki mevcut payımız %5’den %10’a çıkacaktır. Workiom’un genel kurulunun yapılması ve sermaye artışının kesinlik kazanmasına dair gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

ISMEN, IYM, PENTA… Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş – Fiyat İstikrarı Sürecinin Sona Ermesi Hk… Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin 6-7 Mayıs 2021 tarihinde 32,00 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 15 Haziran 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST’ te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

 RAYSG… Şirketin 2021 yılı Ocak-Mayıs aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 811.231.242,45 TL’dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,14 oranında artış meydana gelmiştir.

TATGD… Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

 TRILC… Devlet Malzeme Ofisi tarafından 29.06.2021 tarihinde yapılacak olan 2021/11918 sayılı T.C Sağlık Bakanlığı 3 milyon doz hepatit B aşısı alımı ihalesine iştirak edilmek üzere LG Chem Firması tarafından firma Türk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş için ihaleye katılım yetkilendirmesi yapılmıştır.

BAGFS… II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “Haber veya söylentilerin doğrulaması” başlıklı 9.maddesi kapsamında yapılan açıklamadır. Şirket Balıkesir İli Erdek İlçesi Bandırma – Erdek Karayolu 10. km’de faaliyette bulunan Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit ve AS, CAN/AN, Dap/Npk tesislerinde, Ek1 ‘de verilen teslim tesellüm tutanağı çerçevesinde T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün (Ek 2(a) ve Ek 2(b)) uyarınca işletmenin tüm faaliyetlerinin verilen 50 günlük sürenin sonunda durdurulacağı hususu 12.06.2021 Cumartesi günü saat 17:45’de tebliğ edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 14.06.2021 tarihli toplantısında Fabrikalarda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir

Kaynak
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu