Gündem

Piyasadan haberler

ANELE… 17.06.2021 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşmış olunan, proje büyüklüğü 11.500.000 Türk Lirası olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi su işleme tesisi, arıtma tesisi, giriş merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, şirket ile proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. arasında ek sözleşme imzalanmıştır. 16.04.2021 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılan proje büyüklüğü 76.500.000 Türk Lirası olan sözleşmeye ek olarak imzalanan yeni sözleşme ile birlikte TOGG Gemlik Kampüs projesinin toplam büyüklüğü 88.000.000 Türk Lirası’ na yükselmiştir. Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

ARDYZ… Şirket, BOTAŞ INTERNATIONAL A.Ş. ile Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı hizmet alımı sözleşmesini 405.000,00 USD bedelle 01.07.2021 tarihi itibariyle imzalamıştır.

ASELS… ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 13.319.359,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir.

AVGYO… Yönetim Kurulu’nun 02.07.2021 tarihli kararı ile; Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan D blok 3 nolu dairenin eşyalı olarak 02.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Karım Bouhessane’ye 1 (bir) yıllığına aylık 3.500TL (kdv dahil) bedelden kiraya verilmesine karar verilmiştir. BALAT… Şirketin 05.08.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin kar dağıtım hususu, toplantı gündeminin 8. maddesine göre Genel Kurul toplantısında görüşülerek karar verilecektir.

DENGE… İştirak Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. ile D Vizyon Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd. arasında Çin ve Uzak Doğu pazarına yönelik Gayrimenkul satış ve pazarlama faaliyetleri konusunda, 5.399.579 USD’lik işbirliği ve garantili satış sözleşmesi imzalanmıştır.

 DGATE… Şirket tarafından 08.05.2020 yapılan özel durum açıklaması ile Apple markalı ürünlere ilişkin Türk Telekom master (ana) distribütörlüğü ve bunun yanında Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart ) alternatif kanal distribütörlüğü, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım işine devam edileceği duyurulmuştu. 01.07.2021 tarihi itibari ile Türk Telekom master (ana) distribütörlüğü ve Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart ) alternatif kanal distribütörlüğü, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım işlerinin tamamı sona ermiştir. Şirket Türk Telekom ve diğer operatörlerden bağımsız olarak, halen devam etmekte olan akıllı telefon, tablet, bilişim ve teknoloji ürünleri ticaretine yatırım yapmaya devam edecektir.

 EDATA… E-DATA Teknoloji payları, 05/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 45.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.

EGGUB… 04.06.2021 tarihinde KAP’ta Yeni İş İlişkisi olarak açıklanan 20.000 Ton (8.000.000 USD) ihracat siparişinin, 16.766 Tonluk (6.626.345 USD) kısmı 30.06.2021 Tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Kalan 3.230 Ton NP Gübresinin ihracatı önümüzdeki bir hafta içerisinde gerçekleştirilecektir.

ENKAI… 5 Ağustos 2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere İzmir Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde üretim durmuştu.2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla adı geçen santralde elektrik üretimine tekrar başlanmıştır.

EREGL… Şirketin 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından açılan davada Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi, 23.10.2008 tarih ve E. 2006/218; K. 2008/480 sayılı Kararı ile davayı reddetmiş; ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 30.11.2010 tarih ve E. 2009/1319; K. 2010/12257 sayılı Kararı ile yerel mahkeme kararını bozmuştur. 18.02.2011 tarihinde Erdemir tarafından bu karara karşı karar tashihi yoluna müracaat edilmiş; 14.10.2011 tarihinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bu müracaatı reddettiği öğrenilmiştir (14.07.2011 tarih ve E. 2011/5547; K. 2011/8881 sayılı Karar). Yargılamayı yapan Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Haziran 2015 tarihli duruşmada davayı reddetmiştir (2011/551 E.). Gerekçeli mahkeme kararı, 26 Ekim 2015 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir. Yerel mahkeme kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı kararı ile bozulmuştur. Bozma kararı 02.08.2017 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir. Erdemir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı bozma kararına karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. 28.08.2019 tarihinde Şirkete tebliğ edilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 27.06.2019 tarih, E. 2017/4580 ve K. 2019/4955 sayılı kararı ile Şirket tarafından yapılan karar düzeltme talebinin reddedildiği bildirilmiştir. Dava, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin E. 2019/418 E. No’lu dosyasında görülmeye devam etmektedir. Duruşma tarihi 14.10.2021 günüdür.

GSRAY… Yönetim Kurulunun 02.07.2021 tarihli kararı ile; Şirketin özel durum açıklamaları bakımından önemlilik eşiği tespit edilmesine ve bu bağlamda; -Kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki maddi olmayan duran varlıkların toplam net değerinin % 25’ini veya aktif toplamının %5’ini aşan tutarda bonservis ödemelerine ve futbolcu kiralamalarına ilişkin sözleşme akdedilmesi; -Birinci maddede yer alan oranların altında kaldığı için özel durum açıklaması yapılmayan bonservis ödemeleri ve futbolcu kiralama bedellerinin toplamının kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki aktif toplamının %10 una ve katlarına ulaşması, -Yıllık garanti ücret ve azami maç başı ücretin brüt toplamı, Kurul tebliğleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık gelir tablosundaki satışların maliyetinin %5’ini veya aktif toplamının %5’ini aşan tutarda oyunculara ödeme yapılması -Kamuya açıklanan son yıllık konsolide bilançodaki aktif toplamının %5 veya daha fazlasına ya da konsolide gelir tablosunda yer alan yıllık ciro(hasılat) değerinin %5 veya daha fazlasına tekabül eden tutarda gelir yaratan reklam, isim hakkı ve sponsorluk dahil anlaşmalar yapılması, işlemlerinin önemlilik eşiğini aşan işlem olarak belirlenmesi ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

INVEO, GEDIK… Ülkemizin gelişmekte olan Sermaye Piyasalarına katkıda bulunmak; şirketlerin çok daha çeşitli alternatif finansman kaynaklarına erişimlerine olanak sağlayabilmek amacıyla Inveo Yatırım Holding olarak Yatırım Bankası kurulması için çalışmalara başlanmasına karar verildiğini 26.08.2020 tarihindeki açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk. 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızda aldığımız kararla bu amaçla Danışma Kurulu oluşturduğumuzu ve Demet Özdemir, Bora Oruç ve Onur Topaç’ın kurul üyeleri olarak yetkilendirildiğini, 06.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızda aldığımız kararla Önder Halisdemir’in Finansal Hizmetler Grubu Başkanı ve Danışma Kurulu üyesi olarak bünyemizde göreve başladığını ve yatırım bankası kurma çalışmalarını yöneteceğini açıklamıştık. Şirketin kaynaklarını, projeksiyonunu ve geçmiş dönem faaliyet raporunu da değerlendirerek gelişen ekonomik ve finansal piyasalarda bankacılık alanında faaliyet gösterecek bir şirkette hissedar olunmasının Şirkete gerek finansal açıdan gerekse itibar açısından yarar sağlayacağı değerlendirilerek, Yönetim Kurulunun 30.06.2021 tarihinde aldığı karar ile 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankasının %74,999 oranında hissesine sahip olunmasına ve gerekli izinlerin alınması akabinde kurulması hedeflenen şirketin sermayesine 224.997.000 TL nakit bedel ile katılınmasına karar verildiğini duyurmuştuk. Bu kapsamda şirket kuruluş izni almak için bugün (02.07.2021) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvuruda bulunmuştur.

ISMEN, IYM, ATATP… ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin 27-28 Mayıs 2021 tarihinde 24,00 TL birim fiyattan halka arz edilen payları 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren BIST Ana Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurum aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 3 Temmuz 2021 tarihinde sona ermektedir. Şirket paylarının BİST’ te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

NIBAS… Şırnak- Silopi’de elektrik hatlarının yenilenmesi işi için çeşitli ebatlarda direk ve travers teslimine yönelik işveren Moment Enerji Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.den 01.07.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 1.964.700 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 75 iş günüdür.

PGSUS… %50 iştirak payına sahip olunan Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. tarafından bir kısım Hitit Bilgisayar paylarının halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Halka arz işlemleri ve bu doğrultuda hazırlanacak pay izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabidir.

RALYH… Şirket Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 02.07.2021 tarihinde düzenlenen ” Malatya İli Battalgazi İlçesi Şehit Fevzi Mahallesi 679 Adet Konut, 18 Adet Dükkan ve 1 Adet Kafeteryai İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşii ” ihalesine katılmıştır. 215.044.044,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 7. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır.

SASA… Adana’daki PTA yatırımının finansmanı için JP Morgan Chase Bank NA, Londra Şubesi ile şirket arasında, JP Morgan Chase Bank NA, Londra Şubesi’nin birincil lider düzenleyici olarak yetkilendirildiği, CESCE (İspanyol İhracat Kredi Sigorta Şirketi) destekli, 350 milyon dolar karşılığı Euro kadar (nihai miktar CESCE’nin uygunluk gerekliliklerine tabi olmak üzere), 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli olması beklenen kredi temini için yetkilendirme anlaşması imzalanmıştır.

 SERVE… Şirket Yönetim Kurulu 02.07.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak şu kararları almıştır -Şirket İştiraki olan Kuvva Gıda AŞ nin superkritik Karbondioksit Ekstrasyon Akiskan teknolojileri konusunda 2000 Litre kapasiteli tesis yatırımı yapılmasına, -İş bu yatırımlar neticesinde esas olarak endüstriyel kenevir tohumu total ektract üretimi yapılmasına, -Total kenevir ekstraktı üretiminin yansıra; gül işleme ve total ektract üretimi, biberiye işleme ve total ektract üretimi, kişniş işleme ve total ektract üretimi, kekik işleme ve total ektract üretimi yapılmasına karar verilmiştir.

SISE… Şirketin 07.06.2021 tarihli açıklaması ile duyurusunu yapmış olduğu Macaristan’daki yatırım ile ilgili olarak, 01.07.2021 tarihinde bağlı ortaklardan Sisecam Glass Packaging B.V.’nin %100 hissedarı olduğu ve sermayesi 177.772.834 Macar Forint olan her türlü cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi alanlarında faaliyet göstermek üzere “Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.” unvanı ile şirket kuruluşu tamamlanmıştır.

DURDO… Gloss & Green® teknolojisiyle ürettiğimiz çevreci ve geri dönüştürülebilir metalize kutularının kapasite artışını sağlayacak üretim hattının 2021 Haziran sonu Türkiye’ye gelişi tamamlanmış olup kurulum ve montaj aşamasına geçilmiştir.

DEVA… Şirket aleyhine Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş, Haver Farma İlaç A.Ş ve Sonuç Ecza Deposu AŞ hakkında “Kamu Hastanelerine İhale Yoluyla Yapılan İlaç Satışlarında İlaç Üreticileri ile İhale Ecza Depoları’nın birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamaları ile 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 4. Maddesinin ihlal edildiği” iddiası üzerine Rekabet Kurumu soruşturması ile ilgili sözlü savunma toplantısı 22.06.2021 tarihinde yapılmış olup, 01.07.2021 tarih 21-33/446-222 sayılı Rekabet Kurulu kararı uyarınca; şirketimizin herhangi bir rekabet hukuku ihlali bulunmadığına ve şirketimiz aleyhine bir yaptırım uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmiştir. Söz konusu karar bildirimi şirkete 02.07.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu