Gündem

Piyasadan haberler

ADESE, ITTFH, MGROS… Şirketin 14.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan “Market işletmeciliği faaliyetlerinin sonlandırılması” kararı doğrultusunda 25.05.2021 tarihli KAP’ta duyurulan özel durum açıklamasında; Şirket ile Migros Ticaret A.Ş. (Migros) arasında, Şirket tarafından Konya ilinde işletilmekteyken faaliyetlerine son verilmiş olan Kulesite ve Ereğli Parksite mağazalarının demirbaşları ile kiracılık haklarının devri ve kiralanması hususunda devir işlemlerinin Rekabet Kurulu onayı sonrasında geçerlilik kazanacağı açıklanmıştı. Rekabet Kurulu’nun 01.07.2021 tarihli toplantısında; bildirim konusu işlemin etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açmayacağı tespit edilmiş olup; söz konusu mağazaların Migros’a devredilmesi işlemine izin verilmesine karar verilmiştir.

ASUZU… Şirketçe katılım gösterilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu otobüs alım ihalesine ilişkin Kamu İhale Kurumu (KİK) nezdinde yapılmış olunan itirazen şikayet başvurusunun reddine dair KİK kararına karşı açılmış olunan yürütmeyi durdurma talepli iptal davası 12 Şubat 2021 tarihinde yapılmış olunan özel durum açıklamasıyla duyurulmuştu. Davanın reddine dair karar verildiği şirkete bildirilmiş olup, Şirket ilgili karara karşı, yasanın kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde, uygun kanun yoluna başvuracaktır.

IDGYO… Şirket Yönetim Kurulu 05.07.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak belirtilen hususları karar altına almışlardır. 2020 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında oluşan 7.104.738 TL tutarındaki dönem net karı ile yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında oluşan 8.004.881,94 TL dönem net karının, devam eden yatırımların finansmanı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmamasına, 2020 hesap dönemine ait karların geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan karların olağanüstü yedeklere aktarılmasına, ekte düzenlenen 2020 yılı kar dağıtım tablosunun kabul edilmesine ve alınan kararın Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 INVEO… INVEO Yatırım Holding A.Ş.’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulunun 10.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş. ‘ye 857.607,50 TL yatırım yapılarak %4.59 oranında iştirak edinilmesine, bu kapsamda ortaklar ile sözleşme imzalanmasına karar verildiğini ve 857.607,50 TL tutarındaki ödemenin gerçekleştiğini 10.06.2021 tarihinde açıklamıştık. Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş. ile iştirak işlemleri tamamlanmış olup, 05.07.2021 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

KATMR… Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.2021 Tarih ve E-29833736-110.03.03-5208 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 Tarih ve E-50035491-431.02-00063585518 sayılı izni çerçevesinde Kayıtlı Sermaye tavanını artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin ” Sermaye ve Paylar” 6. “Karın Tespiti ve Dağıtılması” başlıklı 21., ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

KATMR… Şirket Yönetim Kurulu 04.05.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak şu kararı almışlardır. 2020 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net zararın geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve önerinin Genel Kurul’a teklif edilmesine, oy birliği ile karar vermiştir.

MGROS… Şirketin, ekli listede belirtilen 21 adet Migros, 14 adet Migros Jet, 1 adet 5M ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 40 satış mağazası Haziran ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 30 Haziran 2021 itibariyle Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.405’tir. Şirketin toplam net satış alanı 1 milyon 605 bin metrekareye ulaşmıştır.

OZBAL… 17/06/2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldığı üzere; Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. ile Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. AŞ.’nin birleşmesine yönelik alınan Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde 17.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır. Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.’nin Borsa’da işlem görmesine yönelik 05/07/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye kotasyon başvurusu dilekçesi iletilmiştir. Birleşme işlemine ilişkin süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

NTHOL, MERIT… K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde; vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli olarak azaltmaya devam etmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Kapalı devre turizm faaliyetleri kapsamında olan Merit Park Hotel ve Merit Royal / Premium Hotel’de, “Kapalı Devre Turizm” faaliyetlerinin süresi 4 Gece 5 Gün olarak devam etmekte olup, yine bu doğrultuda kullanılacak olan Charter sefer sayısı haftalık azami 11’den 14’e yükseltilmiştir. Charter seferler ile ülkeye gelip 5 günden fazla kalacak kişiler 5. gün testlerini yinelemeleri kaydı ile kalış sürelerini uzatılabileceklerdir. Kapalı otel turizmine girmek isteyen ve tarifeli uçak ile gelecek çift aşılı kişilerin el bilekliği ile kapalı otel turizmi yapan otellere gidebileceklerdir. Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi olacaktır. Kapalı devre turizm faaliyetleri kapsamında olmayan Merit Crystal Cove Hotel, Merit Cyprus Garden Hotel, Merit Lefkoşa Hotel, Merit Liman Hotel’de: İkinci doz aşısını yaptırmış veya Covid-19’u son 6 ay içerisinde geçirmiş olan misafirler için 72 saat içinde alınmış tek negatif PCR sonucu ile tarifeli uçuşlarla konaklama günü sınırlaması olmaksızın KKTC’ye gelişler başlamıştır.

TTRAK… Ankara Fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 734.605.574 TL tutarındaki yatırım, Bölgesel Öncelikli Yatırım sınıfında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Belgesine bağlanmıştır. Yatırım için sağlanan destek unsurları şunlardır; – Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

SAYAS… Ortaklığın net dönem karı (23.281.128 -4.503.976) = 18.777.152 Türk lirası olup, bu tutarın 23.460 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 108.301 Türk liralık kısmı Diğer kapsamlı gelir tablosunu yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (18.777.152 -23.460 -108.301) = 18.645.391 Türk Lirası Tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

ZOREN… 31.05.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, (i) Sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olunan Pakistan’da kurulu “Zorlu Sun Power (Private) Limited”in sermayesinde sahip olunan şirket sermayesinin %99,7’sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan’da kurulu, sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olunan “Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited şirketine hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devri, (ii) Sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olunan Pakistan’da kurulu “Zorlu Renewable Pakistan (Private) Limited”in sermayesinde sahip olunan şirket sermayesinin %99,7’sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan’da kurulu, sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olunan “Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited şirketine hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devri, (iii) Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ”nin Pakistan’da kurulu “Zorlu Industrial Pakistan (Private) Limited”de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99’unu temsil eden 2.089.997 adet payın, sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olunan Pakistan’da kurulu “Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited” tarafından hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devralınması ve (iv) Zorlu Grubu şirketlerinden “Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ”nin Pakistan’da kurulu “Zorlu O&M Pakistan Limited”de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99’unu temsil eden 1.199.997 adet payın, sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olunan Pakistan’da kurulu “Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited” tarafından hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devralınması işlemleri tamamlanmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu