Gündem

Piyasadan haberler

AKSUE… Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL dan 150.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 25.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. SPK onayını müteakip, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadil edilmesi için, Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlere İlişkin Tebliğ uyarınca, 31.05.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuru Bakanlık tarafından 09.06.2021 tarihinde onaylanmış, 15.06.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil tasarısı 12.07.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Sayın Genel Kurulun onayına sunulmuş ve ilgili tadil tasarısı oy birliği ile kabul edilmiştir. İlgili Genel Kurul Kararı, 16.07.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10371 sayılı gazetesinde yayınlanmıştır.

ANHYT… Şirketin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 794.711.772,23.-TL, hayat dışı 979.236,97.-TL olmak üzere toplam 795.691.009,20.-TL olarak gerçekleşmiştir.

BAGFS… 12 Temmuz 2021 tarihli duyurusunda belirtildiği üzere, T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858-1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar tutanağına konu idari para cezası ve tesis faaliyetlerinin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde Şirketçe dava ikame edildiği belirtilmiştir. Şirketçe dava konusu edilen idari yaptırım kararının davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın savunmasından sonra yeni bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına Balıkesir 1. İdare Mahkemesi tarafından karar verilmiş olup karar şirket avukatlarına 16.07.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.

BMSCH… Şirket ile Amerika Philadelphia’da yerleşik bir firma ile 150 tonluk Çelik Hasır Satış sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Sevkiyat Ağustos/2021 dönemi içinde gerçekleştirilecektir. Daha fazla ülkeye ihracat yapma konusunda çalışmalar devam etmektedir.

FROTO… Yeniköy Fabrikasında yıllık izin dolayısıyla 26 Temmuz -15 Ağustos 2021 tarihlerinde üretime ara verilecektir. Bu dönemde fabrikada periyodik bakım ve yeni yatırımlar için üretim hatlarının hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Gölcük ve Eskişehir fabrikalarında ise, 14.04.2021 ve 11.05.2021 tarihli açıklamalarda belirtildiği üzere, yaz aylarında yıllık izin ve planlı bakım amacıyla yapılan rutin duruşlar öne çekildiği için, bu kapsamda ilave duruş beklenmemektedir.

GSDDE… Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Nehir Maritime Limited ile Japonya’da yerleşik Itochu Corporation şirketinin garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında, 2023 yılında teslim edilmek üzere Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek 38.000 DWT taşıma kapasitesine sahip 1 adet kuru yük gemisi alımı konusunda 16 Temmuz 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

GSDHO… Bağlı ortaklıklar GSD Shipping B.V. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklıkları Nejat Maritime Limited ve Nehir Maritime Limited ile Japonya’da yerleşik Itochu Corporation şirketinin garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında, 2023 yılında teslim edilmek üzere Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek her biri 38.000 DWT taşıma kapasitesine sahip 2 adet kuru yük gemisi alımı konusunda 16 Temmuz 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

MAALT… Divan Talya Otelinin Yeniden Yapım Süreci… Şirketin Divan Talya Oteli’nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak devam eden çalışmalar kapsamında mevzuat gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılmış olup, ÇED başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile önemli gelişmelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden takip edilmesi mümkündür.

TUKAS… 12.03.2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin paylarının tamamına sahip olduğu EUR 30.000 sermayeli bağlı ortak konumundaki TUKAŞ Gmbh ünvanlı şirketin satış organizasyonu değişikliği sebebiyle faaliyetinin durdurulmasına ve kapatılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu bağlı ortaklığın kapanış işlemleri tamamlanmıştır.

SNKRN… 29.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Hsy Yapı İnşaat & Akın İnşaat & Kam İnşaat İş Ortaklığı arasında Hakkari ilinde yapımı devam eden, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı işine ait; Elektronik Güvenlik Sistemleri, Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, Acil Çıkış Sistemleri işlerine dair 29.12.2020 tarihinde imzalanan ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim edilmiştir. 30.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Kam İnşaat Ticaret Limited Şirketi & Güven-İş Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı arasında, Elazığ İli Merkez İlçesi, Çatalçeşme Mahallesi, 5.Etap, 281 Adet Konut, 7 Adet dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları işine ait; Kapalı Devre CCTV Sistemleri, Video Intercom Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri ile Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme işlerine dair 30.12.2020 tarihinde imzalanan ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim edilmiştir. 28.01.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan şirket bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Çekino Savunma Elektronik Ve Bilişim A.Ş. firması arasında, kapı geçiş kontrol projesinde kullanılması amacıyla, Kartlı Geçiş Sistemi yazılımının satışı işlerine dair 28.01.2021 tarihinde imzalanan sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim edilmiştir. 01.02.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan şirket bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Çekino Savunma Elektronik Ve Bilişim A.Ş. firması arasında, kapalı devre TV sistemi projesinde kullanılması amacıyla, Video Analiz Yazılımının satışı işlerine dair 01.02.2021 tarihinde imzalanan 2. ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim edilmiştir.

VERTU… Şirket Genel Kurulu’nun 16.07.2021 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 2.600.000- TL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 28.07.2021 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

VERUS… Şirket Genel Kurulu’nun 16.07.2021 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.400.000- TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 30.07.2021 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

VESTL… 08.03.2018, 07.05.2018, 06.07.2018, 04.09.2018, 02.11.2018 ve 06.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden; Rekabet Kurulu tarafından Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Vestel Ticaret AŞ’nin ilgili Kanun’un maddesini ihlal etmediğine ve aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin gerekçeli kararının iptali talebiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde (Mahkeme) görülen davada Mahkeme, davayı istinaf yolu açık olmak üzere reddetmiştir. Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 7.800.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 19.800.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 27/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 9,90 TL/pay baz fiyat, “MANAS.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu