Gündem

Piyasadan haberler

AKBNK… Akbank, Asian Infrastructure Investment Bank ile (Asya Altyapı Yatırım Bankası) 7 yıl vadeli 100 milyon ABD Doları tutarındaki “Covid-19’un Ekonomiye Olumsuz Etkilerinin Onarılmasına Yönelik Kredi” sözleşmesini imzalamıştır.

AKSEN… 1 Haziran 2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş’nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı “Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.”, Gürcistan’a 1 Haziran-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 52,5 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı faaliyeti gerçekleştirmiştir. Gürcistan’dan 1 ay süreyle (1 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında) 150 MW’a kadar elektrik ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK’ya yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlayacaktır. -19 Ağustos 2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere, 147 MW kurulu güce sahip Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin “İletim Sisteminden Geçici Süre İle Ayrılma” talebi TEİAŞ tarafından kabul edilmiş ve üretim geçici olarak durdurulmuştu. Güncel piyasa koşullarında gözlemlenen olumlu gidişat değerlendirilerek, 01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin yeniden devreye alınması kararlaştırılmıştır. Böylelikle, Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin Türkiye’deki aktif kurulu gücü 1.317 MW’a yükselecektir.

BIOEN… Şirketin bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş’nin işletmecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 1 adet motor ünitesi ilavesi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 30.07.2021 (bugün) tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 2 adet motor ünitesi ile 2,828 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesis;1 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 3 adet motor ünitesiyle 4,242 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.

BRKO… 29.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulun 8. gündem maddesinde de belirtildiği üzere kar payı dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması konusu genel kurulda görüşülmüş olup kar payı dağıtılmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.

DERIM… Şirketin pay sahipleri 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2021 Cuma günü saat: 11:00 ‘de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38’deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup gündemin 7. maddesinde yer alan kar dağıtımı yapılmayacağı hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

ETILR… Şirketin Tekirdağ/Şarköy Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirket ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir.

IDGYO… Şirketin 30.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında oluşan 7.104.738 TL tutarındaki dönem net karı ile yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında oluşan 8.004.881,94 TL dönem net karının, devam eden yatırımların finansmanı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmamasına, 2020 hesap dönemine ait karların geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan karların olağanüstü yedeklere aktarılmasına, ekte düzenlenen 2020 yılı kar dağıtım tablosunun kabul edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

GLYHO… Dolaylı bağlı ortaklık Global Ports Holding Plc’nin (“GPH”), 50 milyar ABD Dolarını aşan portföy büyüklüğüne sahip uluslararası yatırım kuruluşu Sixth Street ile beş yıllık 261,3 milyon ABD Dolarına kadar bir kredi anlaşması imzaladığını Özel Durum Açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştu. GPH, tüm tarafların anlaşma şartları üzerinde mutabakata vararak sürecin tamamlandığını Şirkete bildirmiştir. Buna paralel olarak, GPH’in %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (“GLİ”) yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli 200,3 milyon ABD Doları tutarındaki tahvilleri (Eurobond), tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dâhil olmak üzere, vadesinden önce ve makul piyasa şartlarında itfa edilmiştir. Hatırlanacağı üzere, toplam 250 milyon ABD Doları tutarlı Eurobond’un, 49,7 milyon ABD Doları nominal bedelli kısmı GLİ tarafından geri satın alınmış ve iptal edilmişti. İki parçalı kredi anlaşmasının ilk kısmı beş yıl vadeli 186,3 milyon ABD Doları’ndan oluşmakta olup; ikinci kısım kredi ise beş yıl vadeli ilave 75 milyon ABD Doları’na kadar büyüme kredisidir. 186,3 milyon ABD Doları tutarındaki kredi, mevcut nakit kaynaklarla birlikte Eurobond’un itfasında (masraflar dâhil) kullanılmıştır. Bu işlem kapsamında, 9 Haziran 2021 tarihi GPH Genel Kurulu’nda onaylanan, kreditöre teminat olarak verilmesi planlanan varantlar da ihraç edilmiştir. 75 milyon ABD Doları’na kadar olan büyüme kredisinin kullanılması durumunda, kullanılan kredi miktarı ile orantılı olarak ilave varant ihraç edilmesi de onaylanmıştı. 250 milyon ABD Dolarlık Eurobond’un faizi %8,125 iken, yeni kredi anlaşması uyarınca nakit faiz oranı “LIBOR+%5,25+ayni ödeme oranı (PIK rate)” olarak çok daha düşük seviyelerde gerçekleşmiştir.

IZTAR… 27.05.2021 tarihinde kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin olarak yapılan bildirimdeki 190.000.000 TL tutarındaki sermaye tavanı 150.000.000 TL olarak değiştirilmiştir.

KORDS… Brezilya’da 2003’ten günümüze kadar devam eden ve federal vergi dairesince satışların üzerine gelen eyalet KDV’si üzerinden de alınan çifte vergilendirmeye yönelik davalar olumlu sonuçlanmıştır. Bağlı ortaklık Kordsa Brasil S.A.’nın da yer almış olduğu bu davalar neticesinde, Kordsa Brasil S.A.’nın önümüzdeki 18 ay içinde, ödemiş olduğu 10.257.053 Amerikan Doları’nı iade alması beklenmektedir.

 OSTIM… 25.06.2021 tarihli KAP açıklamasında, Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi’nin %50 oranındaki hissesinin 27.500.000 TL bedel ile satın alındığı, devir bedelinin nakit ödendiği, devir işleminin Rekabet Kurumu Başkanlığı’ndan izin alınması şartına bağlandığı için ödenen tutar üzerine blokaj konulduğu duyurulmuştu. Rekabet Kurulu’nun 29.07.2021 tarihli toplantısında, bildirim konusu işlemin 2010/4 sayılı “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ”in 7. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığına 21-36/519-BD sayı ile karar verilmiş ve Rekabet Kurumu Başkanlığı’nın bugün tebellüğ edilen 29.07.2021 tarih ve E-77234294-120.01.06-29448 sayılı yazıları ile şirkete bilgi verilmiştir. Rekabet Kurulu tarafından devir işleminin gerçekleşmesi için izne tabi olunmadığına karar verildiğinden, Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi’nin %50 oranındaki hissesi Şirketin iştiraki olmuştur . Hisselerin satın alınması için nakit ödenen tutar üzerine konulan blokaj ise Şirketçe kaldırılacaktır.

SUMAS… Şirket Yönetim Kurulunun 30.07.2021 tarihli toplantısında 2020 yılı karının dağıtılmasına Genel kurul kararı doğrultusunda 25.08.2021 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.

TBORG… Şirket kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması amaçlı ana sözleşmenin değişikliğine ilişkin tadil metinleri İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

ULAS… 30.07.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirket bilançosunda kayıtlı, Alacaatlı Mahallesi, 3358. sokak, Park Koru Evleri Sitesi, N5/54 Çankaya Ankara adresindeki, 44930 ada, 1 parselde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkulün toplam 1.410.000-TL(birmilyondörtyüzonbin) karşılığında Stefanie Annabelle COROGİL ‘e satışının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu