Gündem

Piyasadan haberler

ALMAD… Şirket tarafından 29.06.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere; Şirketin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, (İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı) tarafından yürütülen 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin Vergi İncelemelerinin sonucunda, söz konusu yıllarda şirket tarafından gerçekleştirilmiş olan GDO.’lu Soya Yağı satışlarındaki KDV oranının % 8 olarak uygulandığı ve bu oranın idare tarafından %18 oranında uygulanması gerektiği rapor edilmiştir. Bu sebeple % 10’luk KDV oranı farklarından kaynaklanan 29.720.445,07 TL KDV vergi farkları ile 41.036.260,54 TL Vergi Ziyaı Cezaları ve 230.000 TL Özel Usulsüzlük Cezası olmak üzere şirkete kesilen 34 adet Vergi Ceza İhbarnamelerinin toplamı 70.986.705,61 TL olup uygulanacak gecikme zammı ile beraber risk tutarı 92.697.864,30 TL seviyesindedir. Bu çerçevede, 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında ilgili vergi dairesi müdürlüklerine peşin ödeme seçeneği ile yapılan başvuru sonucunda idarenin hesapladığı tutar 15.139.588,03 TL olarak çıkmış ve söz konusu tutar 04.08.2021 (bugün) tarihi itibarıyla defaten ve nakden ödenmiştir. Şirketin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin yapılan vergi incelemesi sonucunda maruz kaldığı Vergi Ceza İhbarnamelerinin, 7326 sayılı kanun kapsamında ödenmesi sonucunda ilgili yıllar için herhangi bir mali ve hukuki sorumluluğu kalmamıştır.

 FMIZP… Yenileme Yatırımı… Şirketin Pim Üretim Tesisi modernizasyonu amacıyla yapılan Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı kapsamda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Başlama Tarihi: 14.06.2021 Bitiş Tarihi: 14.06.2024 Toplam Yatırım Tutarı: 21.607.376 TL Yatırımın Finansmanı : Özkaynaklar %100, Yabancı Kaynaklar %0 Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları: 1- Vergi İndirim Oranı: %70, Yatırıma Katkı Oranı: %30 2- KDV İstisnası 3- Gümrük Vergisi Muafiyeti 4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl) 5- Faiz Desteği

GEDIK… Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi’ne (“Finar”) 1.000.000,00 TL yatırım yapılarak %15 oranında iştirak edinilmesine, bu kapsamda ortaklar ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği 29.06.2021 tarihinde açıklanmıştı. Şirketin 29.06.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Finar”) paylarında yapılacak olan %15 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 1.000.000,00 TL tutarındaki ödemenin gerçekleştiğini ise 07.07.2021 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştı. Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Finar”) ile iştirak işlemleri tamamlanmış olup, bugün (04.08.2021) itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

GENIL… Gen İlaç payları, 05/08/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Ticaret ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 300.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.

 GSRAY… Profesyonel Futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile olan sözleşme anlaşarak karşılıklı sona erdirilmiştir.

GUBRF… Yönetim kurulu, Kocaeli Yarımca Tesisleri bünyesinde 110.000-ton kapasiteli bir depolama ve torbalama tesisinin inşası ile ilgili süreçlerin yürütülmesi için idareye yetki vermiştir. 23.783-m2 kapalı alana sahip olacak tesisin yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Yapılacak olan yeni depolama ve torbalama tesisiyle birlikte Yarımca Tesisleri’nin toplam depolama kapasitesi 160 bin ton olacaktır. Yeni depolama ve torbalama tesisi, operasyonel iş süreçlerinde iyileşme sağlayacak olup bunun sonucunda ürün maliyetlerine ve kalitesine olumlu yönde etki edecektir.

IZTAR… 30.07.2021 tarihinde kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin olarak yapılan bildirimdeki kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihi 31.12.2025 olarak değiştirilmiştir.

KARSN… Şirket, 2 Ağustos 2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğu üzere, Oyak Renault ile sözleşme imzalamış ve sözleşme çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde, Şirketin mevcut tesislerinin yeniden düzenlenmesi gerekmiş ve faaliyetlerin genişlemesi nedeniyle yeni bir şube açılmasına karar verilmiştir. Yeni açılacak şubede, Karsan markalı dizel, elektrikli ve otonom araçlar ile Menarinibus markalı 10, 12 ve 18 metre doğalgazlı ve dizel otobüslerin gövdeleri üretilecektir. Bursa ili Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Cad. NO:40 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan fabrika binası ve müştemilatları sahası içerisinde ticari ve sınai faaliyet göstermek amacıyla, ayrıca bir sermaye ayrılmadan merkez sermaye ile idare edilecek, “Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bursa HOSAB Şubesi” unvanlı şubeye ilişkin tescil ve ilan işlemleri yapılmak üzere çalışmalar yürütülmektedir.

PAPIL… Şirket 04.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi aynen kabul edilerek, 500.000- TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 11.08.2021 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbı Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında bugün (04.08.2021) firmamıza 1.500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.

SAHOL, CRFSA… CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA) finansal borçluluğun azaltılması, özkaynakların güçlendirilmesi ve finansman giderlerinin etkisinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi amaçlarıyla sermaye artırımı konusunda çalışmalara başladığına ilişkin olarak 03.08.2021 tarihinde özel durum açıklaması yapmıştır. CarrefourSA’nın ana ortakları olarak Şirket ve Carrefour Nederland BV (CNBV), sahip olunan CarrefourSA sermayesinin toplam %6’sına kadar olan kısmını temsil eden payların 2021 yılsonuna dek ikincil piyasada satılması ve pay satışından elde edilecek gelirin CarrefourSA’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında kullanılması hususunda mutabık kalmışlardır. Şirket ve CNBV, CarrefourSA sermayesinde sırasıyla %57,12 ve %37,54 olmak üzere toplam %94,66 oranında paya sahip olup; anılan işlem kapsamında Şirkete ait 4.625.993 TL nominal değere kadar ve CNBV’ye ait 3.040.433 TL nominal değere kadar olmak üzere toplam 7.666.426 TL nominal değere kadar olan ve CarrefourSA sermayesinin toplam %6’sına kadarlık kısmını temsil eden payların borsada satılması planlanmaktadır. Payların satışına yönelik işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ak Yatırım) yetkilendirilmiş ve bu amaçla Şirket ve CNBV tarafından Ak Yatırım nezdinde ortak bir hesap açılması kararlaştırılmıştır. Pay satışları bu ortak hesap üzerinden Şirket ve CNBV namına Ak Yatırım tarafından gerçekleştirilecektir. Pay satışlarından elde edilecek gelir öncelikli olarak CarrefourSA’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketin ve CNBV’nin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Bu gelir CarrefourSA Yönetim Kurulunca 30.09.2021 tarihli ara dönem finansal tablolara göre belirlenecek sermaye ihtiyacını karşılamaya yetmez ise Şirket, CNBV’nin muhtemel katkılarıyla, eksik kalan kısmı tamamlayacaktır. Pay satışlarından CarrefourSA’nın sermaye ihtiyacından daha fazla bir gelir elde edildiği takdirde artan kısım Şirket ve CNBV’nin serbest kullanımında kalacaktır. Bu işlem sonucunda CarrefourSA’nın halka açıklık oranının %10’un üzerine çıkarılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

SAYAS… Şirket ilişkili taraf Ateş Çelik’e (Ateş Wind Power) ile Nisan 2018’de yapılan çerçeve mutabakat çerçevesinde rüzgar türbinleri ve türbin kulelerinin belirli aksamları başta olmak üzere muhtelif ürünler tedarik etmektedir. Ateş Wind Power tarafından Almanya merkezli Enercon GmbH’ın yeni geliştirdiği E138 EP3 E2 model türbinleri için üretime başlanmış olup bu yeni nesil teknolojili türbinler için de jeneratör kutup paketlerinin ve havalandırma ünitelerinin Şirket tarafından üretilmesine devam edilmesi üzerinde mutabakat sağlandığı ve bu çerçevede Şirketin 2021 yılının ilk yarısında toplam yaklaşık 4.400.000 EUR ciro elde ettiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ateş Wind Power ile 2021 yılının ikinci yarısına ilişkin karşılıklı görüşmeler tamamlanmış olup yılın ikinci yarısında toplam 4.900.000 EUR’luk jeneratör aksamı tedarik edilmesi öngörülmektedir. Rüzgar türbin kulesi aksamı tedarikleri çerçeve mutabakat kapsamında ayrıca devam etmektedir.

TSPOR… Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği’ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcunun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR’luk kısmı Kulüp tarafından ödenecektir.

VBTYZ… Şirket, İsviçre’de faaliyet gösteren Serrec AG ile Avrupa’da faaliyet gösterecek VBT Europe’u (%51 pay sahibi Şirket, %49 pay sahibi Serrec AG olacak şekilde) kurmak konusunda ön anlaşmaya varmış ve 04.08.2021 tarihinde ön protokolü imzalamıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu