Gündem

Piyasadan haberler

ATSYH… SPK’ya göre 1.024.353-TL, Yasal Kayıtlara göre 381.487,08-TL Dönem Karı elde edilmiş olmakla birlikte, geçmiş yıl zararlarından mahsup edildiğinde dağıtılacak kar kalmadığı için yönetim kurulu kar dağıtılmaması hususunu genel kurulun onayına sunacaktır.

AVGYO… Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan; Samsun ili Kıran Mahallesinde yer alan Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut kiracısı Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş. ile yapılan sözleşmenin 1 (Bir) yıl daha uzatılarak, aylık 500.000 TL + Kdv kira bedeli belirlenmesine karar verilmiştir.

 DESA… Verimlilik odaklı çalışma prensipler doğrultusunda, Emaar Square Alışveriş Merkezi, Ünalan Mah. Libadiye Cad. N82/1 Üsküdar /İstanbul (1073894378) Adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Emaar Square Alışveriş Merkezi Desa Ünvanlı Şubemizin Kapatılmasına karar verilmiştir.

EKGYO… T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Güngören Tozkoparan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Egemen İnş. ve Tic. A.Ş. & İmaj Altyapı Üst Yapı San ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 31.08.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 169.490.000 TL+KDV’dir.

 ESEN, NATEN… T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (“İdare”) tarafından 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları için toplam 1000 MWe bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 yarışmalarından, Şirketin %100 Bağlı Ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Margün”) kazanmış olduğu toplam 105 MWe (Osmaniye-2 15 MWe, Burdur-2 15 MWe, Batman-2 15 MWe, Antalya-3 10 MWe, Ankara-2 20 MWe, Aksaray-2 10 MWe, Ankara-1 20 MWe) kapasite tahsisine ilişkin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi 1 Temmuz 2021 tarihinde İdare ile Margün arasında imzalanmıştı, 31.08.2021 tarihi itibari ile tüm başvurular tamamlanmış olup lisanslama süreci devam etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şirketin 31.12.2020 sonu itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 56,35 MWp idi. Bu yıl içerisinde toplam 61,68 MWp büyüklüğünde işletmede santral satın alınması ve YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp proje sayesinde 219,18 MWp ilave kapasite ile toplam GES kurulu gücün yaklaşık %400 artarak 275,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir.

GLRYH… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 360.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 7. maddesinin tadili ile ilgili başvuru 31.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Esas sözleşme tadili Ticaret Bakanlığı onayından geçirildikten sonra yapılacak ilk genel kurulda görüşülecektir.

GSRAY… Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır.

ITTFH, ADESE… Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 18.02.2019 tarihinde düzenlenen 167.037.500 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 20.02.2022 tarihine; Burgan Bank A.Ş. ile 29.05.2019 tarihinde düzenlenen 20.381.000 TL tutarındaki Vefa (Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 30.09 2021 tarihine uzatılmıştır.

ORCAY… Orçay Ortaköy Çay Sanayi 02/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 20.465.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %39 olarak dikkate alınacaktır.

ORGE… Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde, İMES ve MODOKO istasyonları elektrik işlerine ilişkin 1.504.328,49 Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği İşveren Şenbay-KolinKalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı tarafından Şirkete bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 365 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

IZTAR… Şirketin 27.05.2021 tarihli 09 sayılı “Yatırım Holding”e dönüşüm kararı doğrultusunda, Şirket’in varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün, Şirketin %100 iştirak edeceği yeni kurulacak bir Şirkete, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 134 ve devamındaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 19-20. maddeleri ve 1 seri numaralı KVK genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile Şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (“SPKn.”) tabi şirket olması ve payIarının Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.’nin 23’üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde bölünme yoluyla devredilmesi, Şirketin yeni kurulacak şirketin %100’üne iştirak edecek olması ve tek ortağı olması nedeniyle bölünme işleminin SPK’nın II-23.2 sayılı tebliğin bölünme işlemleri başlıklı 14. ve kolaylaştırılmış usulde bölünme başlıklı 17. maddeleri uyarınca iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılmasına, kısmi bölünme işleminin Şirketin 30.06.2021 tarihli olarak hazırlanacak finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi hususunda ticaret sicil müdürlüğü ve SPK nezdinde gerekli işlemleri yürütmeye karar verilmiştir.

OYAKC… 2014 yılında duruşuna karar verilmiş olan Mardin Çimento Şubesi 1 nolu klinker üretim hattı, güncel piyasa koşulları dikkate alınarak, modernizasyon ve bakım işlemleri tamamlanıp 2021 yılı Eylül ayı içerisinde devreye alınacaktır.

POLTK… 21.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda özetle; Şirket ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH’nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS’ın hisselerinin Amerika’da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışı ile ilgili 11 Haziran 2021 tarihinde bir hisse satış sözleşmesi imzalandığı, hisse satışının gerekli hukuki süreçlerin tamamlanması ve düzenleyici kurumların onayının alınması akabinde 2021 yılının sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği, Element Solutions Inc. şirketinin Şirketin mevcut yönetimi ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı açıklamıştı. Coventya Holding SAS’ın hisselerinin Amerika’da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışı 01.09.2021 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, hisse devri işlemini takip eden süreçler, ilgili taraflarca SPK mevzuatı gereğince yürütülecektir.

YEOTK… YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 24.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 5.000.000 TL nominal değerli paylar 03/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 20 TL/pay baz fiyat, YEOTK.E kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu