Gündem

Piyasadan haberler

BUCIM… Yönetim Kurulunun 28.09.2021 tarihli toplantısında; Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6.maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2021 tarih ve E29833736-110.04.04-10534 sayılı yazısı ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 22.09.2021 tarih ve 50035491-431.02-00067486331 sayılı yazıları ile uygun bulunarak, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında konunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına izin verilmiştir.

DIRIT… Şirket ile Yatırım sözleşmesi imzalamış bulunan Sn. Orkun Arslan tarafından 28.09.2021 tarihinde Şirkete gönderilen yazıda özetle; 27.08.2021 tarihinde yapılmış olan 25.000.000 TL tutarındaki yatırım sözleşmesi çerçevesinde, Halkbank ile 12.000.000 TL tutarında kredi yapılanması, Elektrik Bağlama sözleşmesinin yapılması ile Bağımsız Denetim ücretlerinin ödenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, bu sözleşmenin devamı ve şirketin ivedi şekilde faaliyete geçirilmesine dönük planların yerine getirilmesi için 15.10.2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul’da belirlenecek Yönetim Kurulunda Yatırımcı olarak temsil edilmesi gerektiği hususunu bildirmiştir.

EKGYO… Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 4.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri’nin sözleşmesi, Yüklenici Sur Yapı End. San. ve Tic. A.Ş. ile 27.09.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 326.003.610 TL+KDV’ dir.

GESAN… Şirketin %70 oranındaki bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Ankara İli Sincan İlçesi Temelli Malıköy Mahallesi Anadolu OSB’de bulunan, 100550 ada 9 nolu parsel üzerinde yer alan, 20.000 m2 arsa üzerine kurulu ve 17.480 m2 kapalı alana sahip; arsayı, fabrika binasını, idari binayı ve fabrika içerisindeki makine teçhizatı satın almıştır. İlgili alım yeni yatırım ve kapasite artışları için kullanılacaktır. -Fabrika binası, idari bina ve arsa alım bedeli, harç ve vergiler hariç 35.640.000,-TL, -Makine teçhizat alım bedeli ise KDV dahil 2.360.000 TL’dir.

GLYHO… Şirketin %100 bağlı ortaklığı, 25.000.000 TL sermayeli, GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. kuruluşu bugün tescil edilmiş; aynı husus 28.09.2021 tarihli, 10418 sayıl Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

ITTFH, ADESE, SELVA… Şirketin ve bağlı ortaklıkların İmaş Makina San.A.Ş., İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. ve Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. Tic. A.Ş.’ nin yönetim kurullarının bugün gerçekleştirdikleri toplantılarda; -Şirketin Selva Gıda San. A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 42.409.000 adet B grubu hamiline yazılı payların 13.509.000 adetlik kısmının bağlı ortaklık İmaş Makina San. A.Ş.’ye devrine, -Bağlı ortaklık İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş.’nin Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 2.561.000 adet payın tamamının bağlı ortaklık İmaş Makina San. A.Ş.’ye devrine, -Bağlı ortaklık Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. Tic. A.Ş.’ nin Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 530.000 adet payın tamamının bağlı ortaklık İmaş Makina San.A.Ş.’ye devrine, -Birim hisse pay değerinin, Selva hisselerinin BİST de oluşan son 30 günlük ağırlıklı ortalamalarının ortalaması olan 8,31 TL olarak belirlenmesine, -Şirket ve bağlı ortaklıklar tarafından İmaş’a satışı gerçekleştirilecek olan 1 TL nominal değerli toplam 16.600.000 adet payın devrinden oluşacak 137.946.000 TL hisse devir bedelinin, İmaş’ın ilişkili taraflarından olan finansal alacaklarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. Taraflar arasında gerçekleştirilen hisse devir sözleşmeleri hükümlerine göre; Selva’nın halka arzı kapsamında Şirket, İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. ve Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na verilen taahhüt beyanlarında yer aldığı üzere “Şirket paylarının Halka arz edildiği tarihten itibaren, 1 (bir) yıl süre ile, sahibi olunan şirket paylarının hiç bir şekilde Borsa’da satılmayacağına, bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak hiç bir işlemde bulunulmayacağına, dolaşımdaki pay miktarının artırılması sonucunu doğuracak hiçbir işlem yapılmayacağına” ilişkin taahhüt İmaş için de geçerli olacaktır.

KERVN… Yönetim Kurulu’nun 27.09.2021 tarihli kararı ile; Şirkete ait Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi N75/1 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan villa niteliğindeki gayrimenkul’ün KDV dahil Aylık 53.100 TL bedel ile, kira bedelinin her yıl %15 artışla tekrar belirlenmesi şartıyla Merkezi Britanya’da bulunan Abrich Investment Limited Şirketi’nin Türkiye Bursa Şubesi’ne kiralanması hususunda karar verilmiştir.

KIMMR… Şirketin Fatih Akdeniz Mağazası Akşemsettin Mahallesi, Şair Fuzuli Sokak, Uzunlar Blok N 22/1 Fatih/İSTANBUL adresinde hizmete açılmıştır. 28/09/2021 tarihi itibariyle Şirketin mağaza sayısı 131’e ulaşmıştır.

 LKMNH… Şirketin, Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret A.Ş. ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı… Şirket tarafından tüm paylarına sahip olunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 241928 sicil no.lu üyesi HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu’nun 155/1-a,156 ve ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. hükümleri, SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle birleşmesine ilişkin işlemlerin başlatılmasına, -Birleşme işleminde 30.06.2021 tarihli finansal tabloların esas alınmasına, -Birleşme sözleşmesinin hazırlanmasına, karar verilmiştir.

MERCN… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 30.558.748 TL, aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarda ise 14.525.870,11 TL net dönem kârı elde edilmiştir. Şirketin 28.09.2021 tarihli 2021-23 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre, söz konusu net dönem kârından yapılacak kar dağıtımı ile ilgili olarak 22 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 NTHOL… Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, “Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi” Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır. Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından bu proje kapsamında, 28.09.2021 (Bugün) tarihinde kamuoyuna bir basın açıklaması yapılmıştır.

RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Sakarya İli Arifiye İlçesi Karaabdiler Mah. 592 Ada 8 Parsel üzerindeki 32.125,86 m2 arsa üzerinde bulunan 5.150 m2 deponun 500 m2’lik depolama alanı “Toroslar Tekstil Tic.ve San.Ltd.Şti.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede 175.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2080 Ada 1 Parsel üzerindeki 23.188,45 m2 arsa üzerinde bulunan 57.387 m2 deponun 500 m2’lik depolama alanı “DGC Lojistik Ltd.Şti.” ye 01/01/2022 tarihine kadar kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan yaklaşık 51.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYSAS… Şirket portföyünde bulunan Sakarya İli Arifiye İlçesi Karaabdiler Mah. 592 Ada 8 Parsel üzerindeki 32.125,86 m2 arsa üzerinde bulunan 5.150 m2’lik deponun 4.350 m2’lik depolama alanı müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere “Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede 1.500.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.

SELVA, ITTFH… Şirket mülkiyetindeki, Konya İli Beyşehir İlçesi Hamidiye Mahallesi 486 Ada 38 parselde kayıtlı 12.852 mt2 yüzölçümüne sahip arsa üzerinde bulunan yem fabrikasının, Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne (Alıcı) KDV dahil 12.980.000 TL (On iki milyon dokuz yüz seksen bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 10.09.2021 tarihinde düzenlenen “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi” gereği satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş ve tapu devri 28.09.2021(Bugün) tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.

TRILC… Sputnik light COVİD 19 aşısının Türkiye’de Acil Kullanım Onayı için T.C Sağlık Bakanlığı’na müracaat gerçekleştirilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu